FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH CESKY Návrat na hlavní stranu PRAHA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOCINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ STREDOCESKÝ KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ
Návrat na hlavní stranu

Fulltext

Poliklinika v Kopřivnici

Společnost THERÁPON 98, a. s., byla založena v červnu 1998 jako akciová a svou vlastní obchodní činnost představující provozování zdravotnického zařízení - Polikliniky Kopřivnice - započala v průběhu roku 1999. V průběhu května 2001 vyvrcholila jednání o vstupu společnosti PHARMOS, a. s., do společnosti THERÁPON 98, a. s., a to formou odkoupení balíku akcií, a v důsledku realizace tohoto odkupu se tak výrazným způsobem změnila akcionářská struktura společnosti THERÁPON 98, a. s.

Po vstupu nového majoritního akcionáře v květnu 2001 bylo započato s rozšiřováním nabízených služeb a v průběhu II. pololetí roku 2001 došlo ke zřízení řady nových pracovišť, konkrétně pak kardiologie, alergologie, gastroenterologie, léčby bolesti a v neposlední řadě samostatného střediska následné lůžkové péče s 41 lůžky. Kromě zřízení těchto nových pracovišť byla provedena řada reorganizací a úprav na stávajících pracovištích (např. rehabilitace, chirurgie), které přispívají k vyšší úrovni realizovaných výkonů a hospodářského výsledku.

Maximální snahou společnosti THERÁPON 98, a. s., je rozvíjet celkovou úroveň poskytované zdravotní péče tak, aby takto poskytovaná péče odpovídala požadavkům daného regionu a byla přínosem pro jeho další rozvoj. Jsme si vědomi nezbytnosti postupného rozšiřování činnosti o scházející pracoviště a zlepšování chodu již fungujících pracovišť. Důkazem úspěšnosti těchto snah je otevření řady nových ordinací v roce 2001.

Další rozvoj polikliniky jako kompaktního celku poskytujícího zdravotnickou péči vidíme jako základní cíl přijaté strategie. Ve zdravotnické oblasti je za základní předpoklad fungování považováno provozování stávajících ordinací v režii polikliniky s postupným rozšiřováním nabízených služeb a odborností ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, zdravotních pojišťoven a lékařské obce.

Součástí veškerých snah o zlepšení úrovně poskytovaných služeb je také zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti o probíhajících změnách na poliklinice v Kopřivnici a o rozšiřující se nabídce služeb. V této souvislosti byla od roku 2001 uspořádána řada odborných seminářů s různým zaměřením, jejichž cílem bylo poskytnutí informací o odborné problematice, nabízených službách, prováděných výkonech a celkové situaci na poliklinice v Kopřivnici, přičemž v této činnosti chceme pokračovat i v budoucnu.

Hlavní náplní polikliniky je poskytování nestátní zdravotní péče, a to formou provozování vlastních ordinací či samostatných pracovišť. Kromě toho poskytuje společnost THERÁPON 98, a. s., pronájem volných prostor v budově polikliniky pro zřizování soukromých ambulancí lékařů (praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, ušní, nosní a krční ambulance, pracovní lékařství, ortopedická ambulance, oční ambulance, zubní ambulance) a dále pak dalších zařízení zdravotnického zaměření (moderní veřejná lékárna, optika) nebo komerčního zaměření (kadeřnictví, doplňkový sortiment). V rámci poskytovaných služeb zajišťuje společnost na podkladě smluvního základu poskytování dalších doplňkových služeb, jako je například praní prádla, sterilizace, pořizování dat a jiné obslužné činnosti, pro soukromé ambulance z Kopřivnice a okolí.

Zájmem společnosti THERÁPON 98, a. s., v budoucím období je rozšiřování nabídky služeb pro pacienty a vytváření komplexního pojetí služeb pro město Kopřivnice a okolní spádovou oblast. Při zřizování nových služeb a ordinací je vyvíjena maximální snaha o vzájemnou koordinaci se zdravotními pojišťovnami a příslušnými orgány státní správy a samosprávy tak, aby rozšiřování činnosti respektovalo požadavky regionu a bylo v maximální možné míře přínosem pro obyvatele.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Poliklinika Therápon Kopřivnice
Therápon 98, a.s.
Štefánikova 1301
742 21 Kopřivnice
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 870 111
(+420) 556 870 183
fax: (+420) 556 812 221

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Koprivnice.cz

AKTUALIZACE: Tomáš Janča (Therapon 98) org. 56, 15.06.2009 v 08:36 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule