FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH CESKY Návrat na hlavní stranu PRAHA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOCINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ STREDOCESKÝ KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ
Návrat na hlavní stranu

Fulltext

Historie obce v běhu staletí

13. - 14. století - Kraj kolonizoval rod pánů z Obřan na moravském Krumlově, po nich rody z Lipé, z Kunštátu - odnož rodu z Obřan, páni erbu zubří hlavy a jejich manové. Sněžné zřejmě založil Kdold z Hazlau nebo Dětřich z Wolfgersdorfu s kolonisty z Moravskokrumlovska.
1335, 16.7. - Jeruše, dcera Jimrama z Aueršperka, vdova po Kadoldovi z Hazlau a maželka Dětřicha z Wolfgerdorfu, darovala příjmy z obce Sněžné (nemecz) po své smrti doubravnickému klášteru.
Konec 14. století - 15. století - Sněžné patřilo k bystřickému panství pánů z Pernštejna a ti platy odtud dávali věnem dcerám a manželkám.
1415 - 1440 - Předpokládané počeštění osídlení Sněžného vlivem husitství.
1500 - Při novém rozdělení panství připadlo Sněžné k novoměstskému dílu.
1524 - První doložený sněženský rychtář. Jmenoval se Janoch.
1540 - Doložen ve Sněžném mistr sklenář, první doklad huti "na Vříšti".
1587 - Rychtář spravoval osady Kuklík, Křižánky a užíval milovské louky. Ve Sněžném existoval kostel a fara, zřejmě utrakvistické.
1582 - Před uvedeným rokem vznikla ve Vříšti nebo na Fryšavě skleněná vítací číše (vilkum) pánů z Pernštejna, dodnes dochovaná.
Počátek 17. století - Vzniká Milovský rybník.
1625 - Olomoucký biskup vysvětil oltářní menzu kostela sv. Kateřiny, ale farnost ve třicetileté válce zanikla.
1666 - Existovalo již osídlení Vříště, kde stál nyní železářský hamr.
1672 - K zatím neobsazené farnosti náleželo Sněžné, Tři Studně, Fryšava, Křižánky, Líšná, Vříšť, Kuklík, Odranec a Kadov.
1675 - Doložen první učitel.
1729 - Obec si pořídila první pečetidlo, jehož otisk se dochoval dodnes.
1731 - Vzniklo osídlení v Milovech.
1736 - Vznikla expozitura novoměstké katolické farnosti, sněženský farní obvod byl rozšířen o nově vzniklé Blatiny, Samotín a Krátkou.
1741 - Byl nakreslen nejstarší situační plánek Sněžného. Vznikl milovský hamr, později zřízen i dvůr.
1749 - Uvádí se první škola.
18. století - Rozvoj železářství a dolování v Kadově, Milovech, ve Vříšti, v Líšné i jinde v okolí.
1753 - 1755 - Na místě kostela sv. Kateřiny vytavěn chrám sv. Kříže.
1782 - Mnoho rodin se přihlásilo k evangelickému vyznání.
1784 - Zřízena škola ze staré katolické fary pro Sněžné, Líšnou, Vříšť, Kuklík, Odranec, Kadov, Krátkou, Samotín, Blatiny a Milovy.
1788 - Vysvěcena evangelická modlitebna. Počátek 19. století. Sněžné má doloženo právo dvou výročních trhů, jaké příslušely městysům (starší označení: městec, městečko).
1825 - Přes Sněžné postavena obchodní silnice Nové Město - Svratka.
1845 - Zřízena katolická farnost.
1848 Zrušena vrchnostenská správa. Postupně vzniká obecní samospráva.
1851 - Zřízena evangelická škola, později označená jako dolní obecná škola.
1852 - Sněžné konečně úředně uznáno městysem, počet výročních trhů zvýšen na čtyři. Městečko součástí okresu Nové Město na Moravě.
1853 - Zrušen hřbitov kolem kostela sv. Kříže a zřízen dnešní.
1861 - Z toleranční modlitebny přestavěn evangelický kostel.
1869 - V městysi zřízen poštovní úřad.
1872 - Postavena radnice.
1877 - Zřízena četnická stanice.
1879 - Otevřena první záložna.
1882 - Ustavena jednota Sboru dobrovolných hasičů, postupně další spolky a knihovna.
1885 - Zřízen zdravotní obvod.
1898 - Dostavěna a otevřena budova dnešní základní školy, tehdy "dolní".
1900 - Regulovány a překryty potoky v městečku.
První polovina 20. století -Vznikají a působí menší průmyslové podniky.
1908 - Zaveden telefon.
1913 - Zavedeno elektrické osvětlení.
1920 - Založena TJ Sokol, o rok později Orel.
1922 - Spojeny dolní a horní škola ve školu pětitřídní.
1925 - Odhalen památník od J.Pelikána, vrcholící sochou T.G.Masaryka. Rozparcelováno 64 ha dvora Milovy.
1930 - Postaven hotel Záložna.
1933 - V městysi ustavena újezdní měšťanská škola, dolní budovu proto zastupitelstvo nechalo příští rok nadstavět.
1935 - Postavena sokolovna. V Milovech postaven hotel.
1939 - Náměstí městyse sadově upraveno. Otevřen druhý hotel.
1939 - 1945 - V katastru odbojová činnost proti okupační moci.
1945 - Zřízeno Plicní sanatorium ONP Brno, Buchtův kopec.
1949 - Sněžné dostává dnešní jméno místo dosavadního Německé. Stává se součástí okresu Žďár nad Sázavou.
1960 - Vříšť osadou střediskové obce Sněžné.
1962 - Blatiny a Podlesí osadami Sněžného.
1990 - První polistopadové volby obecního zastupitelstva.
1991 - Vydáván 1. Ročník Sněženského zpravodaje.
1992 - Krátká a Samotín se připojují 1. ledna k Obci Sněžné.
1993 - Ve zpravodaji začínají vycházet Kapitoly z dějin Sněženska.
1997 - Plynofikace Sněžného.
1998, 8.4. - Podvýbor pro heraldiku PS PČR projednal a doporučil k udělení návrh znaku a praporu obce. A 18.června byl udělen Parlamentem ČR obci znak a prapor Sněžného.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.snezne.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 26.08.2004 v 08:43 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule