FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHCESKYNávrat na hlavní stranu PRAHA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOCINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ STREDOCESKÝ KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ
Návrat na hlavní stranu

Fulltext
Království perníku

Za lidovou architekturou

Trasa: Vodňany - Radčice - Chvaletice - Kloub - Křtětice - Vodňany
Celková délka okruhu: 13 km

V blízkém okruhu severozápadně od Vodňan se nachází významné památky lidové architektury. Alespoň heslovitě si přiblížíme vývoj staveb v této oblasti, více dá návštěva vesnic, shlédnutí dosud zachovaných staveb, jejichž půvab budeme obdivovat.
Osídlovací proces na území jižních Čech po předhistorické době probíhal po 12. a 13. století s celým rejstříkem půdorysného utváření vesnic - od drobných vísek s několika parcelami nepravidelného půdorysu až po větší obce.

Vyšší a nejrozšířenější formou jsou vesnice návesní, lišící se stupněm pravidelnosti. Kvalitnější ubanistickou koncepci reprezentují obce s pravidelnou, často přímo pravoúhlou obdélnou nebo čtvercovou návsí. Klasickým příkladem jsou m. j. Křtětice - obec na trase výletu.

Vývoj samotných staveb na vesnicích (počínaje nejjednoduššími typy historických obydlí, objektů jen s vlastní obytnou místností - jednoprostorových - dle archeologických průzkumů obdobných ve slovanských sídlištích, se budovaly až do středověku, ojediněle později) ovlivňovaly časté a dlouhotrvající války, selské bouře, poddanské vztahy; podmínky, které nedovolovaly širší výstavbu a její větší úroveň - mimo panská sídla. Teprve v 18. století reformy a osvícenského hnutí, spolu s uvolněním společenských poměrů i růstem populace, řada státních investic, zejména důležitá výstavba císařských cest, přinášejících finanční přínos i pro obyvatele venkova, znamenaly zlom v rozvoji vesnic. Od 80. let 18. století byl zaznamenán nástup silné stavební vlny na vesnicích a na českém jihu zejména, vznikala nová zděná výstavba. Teprve v této době je napojena kontinuita kamenné a zděné stavby, která v jihočeském regionu zakořenila. Celé 19. století bylo na jihu Čech naplněno silnou stavební aktivitou na vsích se svéráznou a osobitou architektonickou mluvou zednických mistrů.

Jižní Čechy mají jak rovinaté, rybniční, tak i kopcovité, podhorské a horské oblasti. Každá z nich měla svoje specifika, projevující se i do typů staveb, výrazově svébytných okruhů, enkláv. Oblast kolem Vodňan spadá do architektonického okruhu hlubocká Blata, v podstatě zaujímající rybniční pánev mezi Českými Budějovicemi, Vodňanami a Netolicemi. Stavby ve vodňansko-budějovické pánvi mají v rané fázi jistou dekorativní střídmost, spíše absenci štukového dekoru, více je pracováno s hmotou, s konturou stavby, zejména štítového průčelí. Příkladem je dům v Radčicích, čp. 20 s dvojštítovým průčelím, s vyváženou, ladnou křivkou kontur obou štítů, ale v podstatě bez dalšího dekoru v jejich ploše. Dalšími příklady "konturových" štítů je průčelí domu čp. 3 v Kloubu z roku 1843 se sýpkou z roku 1848 nebo statek čp. 22 ve Chvaleticích z roku 1832. V Radčicích v severní části návsi zaujme též zemědělská usedlost čp. 5 se štíty selského baroka z let 1838/1840 a balustrádou nad vjezdem.

V Chvaleticích můžeme vidět též zachovalý statek čp. 23 z roku 1847, který se sousední usedlostí čp. 22, představuje jedinečnou ukázku jihočeské architektury první poloviny devatenáctého století. Za pozornost v obci stojí i výstavná kaplička, postavená o 1 století později (roku 1935).

V Kloubu na návsi s malebnou kapličkou z roku 1818 je kromě zemědělské usedlosti čp. 3 také stavení čp. 20 se štíty selského baroka z 1. poloviny 19. století. Křtětice je známá obec právě pro stavby lidové architektury, z nichž je několik dodnes kolem návsi zachováno. Nejvýraznější je statek čp. 7 se štíty selského baroka - stavba obytné části z roku 1846, hospodářská budova z roku 1824. Štít špýcharu v lidovém baroku u stavení č. 32 je datován rokem 1838. Půvabný je zdobený selsko-barokní štít domu č. 9 s lizénami. I další stavby z doby kolem poloviny 19. století jsou přes některé společné prvky unikátní.

Popis trasy:
Z náměstí ve Vodňanech se vydáme Píseckou ulicí k mostu přes Blanici. Za ním odbočíme vlevo a po příjemné cestě mezi rybníky Malá Podvinice (název podle vinic, rozkládajících se dříve na vrchu nad rybníkem) a Velká Outrata (v 15. - 17. století nazýván také Podšibeniční - jméno odvozeno od přilehlého tehdejšího místa poprav na návrší, dnes s kaplí sv. Vojtěcha) přijdeme k Střední rybářské škole. Doprava po původní silnici na Písek se dostaneme k nové silnici ze Strakonic na České Budějovice, za kterou pokračujeme asi 300 m k odbočce vlevo (cca 50 m za ní stojí technická památka: kamenný sloup s hlavicí a formanským znamením) na svažující se polní cestu, která nás přivede do Radčic. Míjíme boží muka (z 18. století neběžného tvaru - sloupová na podstavci s lucernou se čtyřmi výklenky). Z návsi v Radčicích jdeme od kapličky z roku 1766 rovně na silničku do 2,5 km vzdálených Chvaletic. Vede otevřenou krajinou s pěknými výhledy napravo k Protivínu, s pozadím Píseckých hor, a na Hrad (Skočickou horu) vlevo.

V Chvaleticích půjdeme od stavení čp. 22, 23 v lidové architektuře doleva a kolem autobusové zastávky na málo frekventovanou silnici do Kloubu. Po 3 km přijdeme na náves v Kloubu (název vznikl dle polohy vesnice v podobě prstního kloubu).

Odtud jdeme dál do sousedních Pohorovic - vesnice jsou těsně vedle sebe - kde na křižovatce zahneme doleva do Křtětic (1 km). Pohodlně po 20 minutové chůzi sejdeme do této vesnice. Z Křtětic budeme pokračovat od kapličky rovně k silnici od Strakonic do Vodňan a přes ní v přímém směru na polní cestu. Asi po 100 m před řekou odbočíme doleva. Pěšina, směřující přes louku ke konstrukci přechodu žlutého plynového potrubí nad Blanicí, nás za ním po 30 m dovede k lávce. Přejdeme na pravý břeh řeky, podél něho se dostaneme k jezu, odkud po zpevněné cestě dojdeme do Vodňan kolem náhonu až k dvouobloukovému barok. mostu (z 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti), přes který se Komenského ulicí vrátíme na vodňanské náměstí.

Pohodlný terén, stranou rušných silnic, a přiměřená délka okruhu jsou ideální pro pěší turisty.
Cyklistům může vyhovovat jako krátký výlet.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.muvodnany.cz

Typ záznamu: Cyklostezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 16.08.2004 v 10:57 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule