FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH CESKY Návrat na hlavní stranu PRAHA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOCINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ STREDOCESKÝ KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ
Návrat na hlavní stranu

Fulltext

Historie obce Dírná

Podle pověsti měla vzniknout v 9. století jako tvrz na skalním ostrůvku uprostřed rybníka.

První písemná zmínka o Dírné je z roku 1354, kdy Oldřich a Jošt nového faráře prodávali. Po rodu Rúthů, který zde žil od roku 1357 a kdy se Barbora Rúthová provdala roku 1607 za Adama Wratislava z Mitrovic, vlastní Dírnou rod Vratislavů. Tento rod zde žije dodnes.

Historie v datech

1354
Jsou jmenováni jako nejstarší majitelé Dírné, kteří ji vlastnili asi od roku 1360 a sice to byl Oldřich Jošt s mladšími bratry.

1354
Jest zmínka o Janu z Dírné, který byl berním služebníkem pánů z Rožmberka.

1369
Do konce tohoto roku jest Jan z Dírné samostatným majitelem.

1371-1379
Jsou jeho bratři Petr a Václav a Smil z Dírné, spolumajitelem Dírné.

1379-1382
Dalším majitelem Dírné jest Oldřich Pluh z Dírné, který pocházel z panského rodu Pluhův z Rabštejna, jinak z Orlíka, prodal svou ves Přehořov a stává se pánem na Dírné.

1379
Nástupcem jeho se stává Mikuláš řečený Roth, po česky nejprve zvaný Rot a později Růt z Dírné. Rodina pocházela z Čáslavě. Mikuláš vstoupil do služeb pánů z Rožmberka.

1382-1391
Zmíněný Mikuláš se zove Rot z Lásenice. Roku 1397 se stává pánem na Dírné a od té doby se zove Růt z Dírné.

1410
Se stává Mikuláš purkrabím na Hluboké. Oba bratři Mikuláš a Albrecht Růt z Dírné, žili ještě dlouho po husitských válkách v Čechách a v erbu měli zlatý plot. Nadále byli ve službách pánů z Rožmberka. Oba platili 10 kop platu Oldřichovi kanovníkovi Vyšehradskému a po smrti Mikuláše, roku 1446 se stal Albrecht samostatným pánem a nechtěl platit. Oldřich z Rožmberka mu domluvil a on své povinnosti učinil zadost. Albrecht zůstává ještě roku 1463 ve službách pánů z Krumlova. Po Albrechtovi roku 1472 žila vdova Machna z Petrovic, která půjčila peníze pánům z Krumlova.

1471-1511
Po Albrechtovi vlastnili Dírnou jeho synové Oldřich a Vilém.

1511-1528
Vlastnil Dírnou Albrecht Růt z Dírné. Zmíněný měl 6 synů: Bohuslava, Petra, Bohuchvala, Viléma, Václava a Jana, keří 1537 prodali Janovi Kábovi z Rybňan zboží Zvěřinecké a roku 1541 les, řečený Obec lidí dírenských, ležící okolo rybníka Třešňovec až k lesu Jezeru a louku podle hráze Třešňovce, řečenou též obec Dírenská.

1545
První bratři, vlastnili Dírnou Tvrz s dvorem a vsí a celou ves Třebečice, (nynější Třebějice) a Višňovec, (nynější Višňová). Toto zboží 1545 prodali Barboře z Vrchovišť. Ta se pak stala manželkou Viléma Růta, který roku 1574 zemřel, zanechav 5 synů: Jana, Albrechta, Bohuchvala, Vlachyně a Bohuslava. Jan vlastnil ves Vicemil a část Třebečic, Albrecht a Bohuchval vlastnili tvrz Dírná a Zářičí a druhý díl Třebečic. Bohuslav obdržel Višňovec. Díl Vlachův není znám.

1574
Albrech a Bohuchval prodali Dírnou, Zářičí a část Třebečic, za 2.700 kop českých, Anně Růtové ze Sulevic, která přikoupila roku 1579 Višňovec a díl Třebečic. Jan zdědil roku 1608 po strýci, Červenou Lhotu. Jan zemřel roku 1579 a zanechal 2 nezletilé děti, Jana a Barboru. Poručníkem nezletilých dětí byl Vilém Růt z Dírné.

1607
Se Barbora Růtová z Dírné provdala za Adama mladšího Wratislava z Mitrovic, nar. 1585, +12.4.1624, pochován v Dráchově v kostele, kde je velký náhrobní kámen vedle oltáře. Rokem 1607 přechází panství Dírná do vlastnictví rodu Wratislavů z Mitrovic až do roku 1948, kdy je zestátněno bez náhrady ČSR, a roku 1989 opět podle z.č.229/1991 navráceno ve zbídačeném stavu.

1624
Vdova po Adamovi W. z M. prodává Dírnou Kryštofovi mladšímu hr. Wratislavovi z Mitrovic za 24.000 kop míšeňských grošů. Kryštof se narodil 1.1.1584. +4.9.1645, pochován u sv. Václava v kostele, kde vystavěl kapli sv. hrobu. Oženil se roku 1640 s Markétou Veronikou hr. Wratislavovou z Mitrovic, která zemřela roku 1634. 6.4. pochována v hrobce v kostele sv. Vavřince v Dírné, vedle hlavního oltáře je mramorový náhrobní kámen.

1636 - 19.5.
Vyhořela celá Dírná obec, včetně hradu a kostela, potvrzuje latinský nápis na venkovní straně presbitáře ve výklenku, pod obrazem sv. Vavřince, který zní: MAGNUS SANCTUS IGNIBUS EXTIQUIT AQUAS DIRNENSES, tj. česky: Velký svatý ohněm vysušil vody dírenské, Kryštof mladší hr. Wratislav z Mitrovic, byl c.k. komořím a radou,hejtmanem Malostranským, radou Dvorního komorního soudu, nejvyšším berním, podkomořím věnných a královských měst, nejvyšším písařem a královským místodržícím. V asi 5. roce znovu postavil zámek a kostel (v dnešní podobě).

1636
Na věčnou památku obnovy kostela, věnoval krásnou mramorovou křtitelnici, která stojí ve výklenku presbitáře.

1645
Dědí Dírnou Václav hr. Wratislav z Mitrovic, nar.1605, oženil se roku 1640 s Ludmilou z Malovic, zemřel v Praze 30.8.1660, pochován v hrobce před oltářem u sv. Jakuba v Praze. Roku 1651.
20.1. byl majestátem povýšen do stavu hraběcího, byl komořím a radou a hejtmanem kraje Bechyňského. Roku 1651, dal pro dírenský kostel ulít velký zvon zvaný "Vavřinec", který byl roku 1916 requirován pro válečné účely.

1660
Dědí Dírnou Kryštof František Konstantin hr.Wratislav z Mitrovic, oženil se s Marií Alžbětou hr. Walsteinovou, zemřel v Praze 11.5.1689 pochován též u sv. Jakuba v hrobce před oltářem P. Marie, byl c.k. komořím, tajným radou, zemským soudcem a podkomořím královny. Roku 1678 věnoval do kostela v horním Bukovsku společně s manželkou velký zvon.

1689
Dědí Dírnou František Jan Karel hr.Wratislav z Mitrovic narozený v Praze 2.4.1688, +v Praze 25.10.1718. Byl radou nad appelacími, pak byl jmenován c.k. tajným radou, majestátem ze 6.1.1706 jest povýšen do stavu hraběcího. Založil jako třetí, rodový fideikomis (svěřenectví) pro Dírnou a Zálší.

1727
Dědí Dírnou, Zálší a Jínce, jako třetí držitel fideikomisu František Karel Adam Jaroslav Ignác hr. Wratislav z Mitrovic nar. V Kadově 1.9.1680 oženil se v Praze 26.2.1712 s Marií Alžbětou hr.Kinskou ze Vchynic a Tetova, zemřel nezanechav dědiců v Jíncích 23.4.1750. Roku 1720 jest jmenován vyslancem v Rusku, roku 1734, jest jmenován vyslancem v Polsku a nejvyšším hofmistrem královny, pro své zásluhy v diplomatické službě, byl vyznamenán vysokými řády: Polským Řádem bílé Orlice, ruským Řádem Alexandra Něvského a Řádem sv. Ondřeje. Byl c.k. komořím a tajným radou. Pochován v Jíncích v kostele.

1730
Dědí Dírnou František Adam Deodat Apolinaris hr. Wratislav z Mitrovic, narozen v Těšíně 23.7.1732, oženil se v Těšíně 1.6.1755 s Marií Antonií hr. Kinskou ze Vchynic a Tetova, zemřel v Praze 19.7.1788. Byl čtvrtým majitelem fiedkomisu.

1759
Jínce, Dírná a Zálší, byl c.k. komořím. Roku 1757 provádí se svou manželkou důkladnou renovaci zámku a kostela v Dírné o čemž svědčí latinský nápis na základní zdi zámku pod mostem (vchodovým) na severní straně, který zní "FACWDM E ACWNCDK HFP AD.1757", tj.: Francius Adamus Comes Wratislav De Mitrovic et Antonia Comitessa Wratislav nata comitesa de Kinsky hoc fundamentum posuerunt anno Domini 1757. To je i dnešní podoba a omítka z tehdejší doby dodnes drží.

1788
Přechází Dírná a celý fideikomis Jínce a Zálší na Vincenta Ignáta Františka hr. Wratislava z Mitrovic, nar. 13.1.1724, oženil se 14.3.1746 s Filipínou hr. Novohradskou z Kolovrat, zemřel v Praze 8.10.1794. Pochován v Dírné. Byl radou královské representace a komory, pak komisařem krajského soudu v Táboře, posléze vicepresidentem appelačního soudu v Haliči a potom c.k. tajným radou a nejvyšším kuchtíkem království českého.

1794
Dědí Dírnou František Adam hr. Wratislav z Mitrovic, byl pátým držitelem Fideikomisu: Dírná, Zálší a Jínce, nar. v Praze 25.9.1759, oženil se 27.6.1790 s Filipínou Sv. pí. Wagnerovou, zemřel 23.2.1815 ve Stadlci a je pochován v hrobce v kostele pod oltářem v Zálší. Byl c.k.komoří a nejvyšší kuchtík království českého.

1812
Dědí Dírnou a Zálší Gustav hr. Wratislav z Mitrovic, narozen 8.10.1795, oženil se v Praze 18.11.1819 s Josefou hr. Klebesbergovou, zemřel v Praze 22.12.1827. Oba jsou pochováni na starém hřbitově v Dírné. Gustav byl c.k. komoří a nejvyšším kuchtíkem království českého.

1827
Dědí Dírnou a Zálší František Adam Leopold Maxmilián hr. Wratislav Z Mitrovic, narozen v Dírné 3.5.1823, oženil se v Krnsku 24.8.1852, 15.12.1858 v Krnsku zemřel (zastřelen). Za manželku měl Rasalii Marii Annu hr. Sporkovou, zemřela roku 1909 18.4. v Praze, oba jsou pochováni v Dírné.

1858
Dědí svěřenectví Dírná Zálší, palac v Praze a alodialní statky Myslkovice, Roudnou a Krnsko a Řehnice Eugen František Adam Leopold Josef hr. Wratislav z Mitrovic, narozen v Krnsku 17.6.1855, oženil se v Praze 31.5.1881 s Arnoštkou Gabrielou hr. Thun-Hohenstein, +v Meránu 22.6.1897.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 16.08.2004 v 13:06 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule