FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH CESKY Návrat na hlavní stranu PRAHA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOCINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ STREDOCESKÝ KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ
Návrat na hlavní stranu

Fulltext
Království perníku

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaple Nanebevzetí Panny Marie se nachází na kopci "Hrad" (505 m) nad městem v místě zbořeného hradu, který zde existoval od poloviny 13. století. Roku 1425 byl zbořen husity. Z hradu zachoval se tu jen malý zbytek zdi 160 cm tlusté a jakési bašty. Z trosek byla roku 1646 Kryštofem Karlem Přehořovským z Kvasejovic zbudována kaple oválného půdorysu. Roku 1827 byla hrabětem Karlem z Küenburga přistavěna o několik stupňů níže položená odbélníková loď.
V kapli je pomník tohoto pána a jeho choti Mariany roz. z Kufsteinu (zemřel roku 1824) s postavami obou manželů. Od té doby stoupá k hlavnímu průčelí lodi široké předsazené kamenné schodiště.

Průčelí je trojdílné s velkým obdélníkovým vstupem uprostřed. Celé průčelí vrcholí nízkým trojúhelníkovým štítem. Na hřebenu střechy stojí sanktusová věžička s přilbovitým zastřešením. Loď kostela osvětlují polokruhová okna, v kněžišti (někdejší kaple) jsou okna oválná.

Oválný prostor kaple zaklenut kupolí s oválnou lucernou ve vrcholu. Presbytář uvnitř členěn střídavě valeně klenebními výkleny, okny a pilastry. Klasicistní oltář, po stranách vstupu 2 figurální klasicistní náhrobníky z roku 1821 a 1832. Vlevo od oltáře výklenek přehražen dřevěnou přepážkou s klasicistně ztvárněnými dveřmi v černozlatém stylu. Černozlatá je i klasicistní mříž, oddělující oválný prostor od lodi. Loď je sklenuta valeně, stěny člení pilastry. Mezi nimi malby 12 apoštolů z 1. poloviny 19. století. V 19. století bývala krypta v kapli místem pohřbívání příslušníků šlechtické rodiny Küenburgů, vlastníků zámku ve městě.

Návrší je porostlé stromovím, u kaple je spodní část lípy Štefánikovy, asi 500 let staré, sražené vichřicí roku 1942. Níže pod kaplí je lípa Rašín, označená nápisem, mající u země 3.15 m v objemu, asi 540 let stará.

Kostel nikdy nepřestal být využíván k náboženským účelům (významné poutní místo). Tvoří významnou architektonickou dominantu města a okolí s tím, že byl postaven na sklanaté vyvýšenině uprostřed města. Záměrem je rozšířit využití kostela jako koncertní síně.

Současný stav objektu je velmi neutěšený, spodní stavba - kamenné opěrné zdi - je narušena. Venkovní přístupové schodiště je místy propadlé, stupně nejsou ve stejných úrovních.Boční zdivo schodišťového tělesa je narušeno erozí, mítka opadaná. Střešní krytina, fasáda a klempířské prvky zhotovené z mědi jsou již opraveny.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vozice.cz

Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 16.08.2004 v 14:03 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule