FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH CESKY Návrat na hlavní stranu PRAHA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOCINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ STREDOCESKÝ KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ
Návrat na hlavní stranu

Fulltext

Zámek

Vesnice se původně nazývala Nízký Přín a připomíná se od roku 1378, kdy ji vlastnil Pešík Přín z Přína. Byla však rozdělena nejméně na dvě části. Zdejší tvrz vznikla neznámo kdy, snad v první polovině 15. století. Připomíná se až v roce 1842.

15. - 18. století
V letech 1405 až 1417 vesnici držel Jan z Nízkého Přína a později Mikuláš z Přína, který však opustil Čechy a v roce 1439 pobýval v Kladsku. V roce 1482 tvrz patřila Václavu Donátovi z Těchlovic (zemřel 1532) a jeho ženě Elišce z Nežetic a kolem roku 1510 Divišovi Boharyňskému z Hrádku. Od Divišova syna Bořka koupilo Dolní Přím v roce 1535 město Hradec Králové. Tvrz zůstala neobydlena a zpustla. Jednalo se pravděpodobně o vodní tvrz, stávala někde v místech domu čp. 28, kde se dnes říká "Na tvrzi".

Po neúspěšném povstání proti Ferdinandu I. V roce 1547 Hradec Králové o Dolní Přím přišel. Velmi krátce ho držel Jan z Pernštejna a ještě téhož roku jej koupil Holec z Nemošic (zemřel 1556), který postavil Dolní Přímě jižně od místa původní tvrze tvrz novou. Vlastnila ji pak Holocova dcera Kateřina a od roku 1570 její manžel Jan mladší Hamza ze Zábědovic (zemřel 1578). Po Kateřinině smrti v roce 1586 prodal Myslibor Hamza ze Zábědovic, poručík nezletilých dědiců, zdejší sídlo Václavu staršímu Zárubovi z Hustířan, který v roce 1616 provedl opravu tvrze.

Během třicetileté války však značně utrpěla. Roku 1626 ji vnukové Václava Záruby z Hustířan opevnili a dobře vybavili. Ke tvrzi tehdy náležel i dvůr a hospodářské budovy. O její výstavnosti svědčí i to, že bývala nazývána hradem. Majetku se ujal Vilém Felix Záruba z Hustířan, který je roku 1650 - již znovu zpustlý - prodal své sestře Magdaleně, manželce - Oldřicha Linharta v Vinoře na Popovicích.

V letech 1661 až 1677 vlastnil Dolní Přím jeho syn Julius z Vinoře a po něm Rudolf z Vinoře, který však ještě v roce 1677 v Hradce Králové bez potomků zemřel. V závěti odkázal Dolní Přím královohradeckým jezuitům , kteří ho drželi bezmála sto let. V letech 1681 až 1714 provedli rozsáhlou přestavbu renesanční tvrze v barokní zámek. Na přestavbě se podílel také proslulý italský architekt Carlo Antonio Lurago.

Po zrušení jezuitského řádu se v Dolním Přímě vystřídalo více majítelů. Dne 20. března 1775 se do Dolního Příma rozšířílo selské povstání a vzbouření poddaní zámek vyplenili. Snad po této události došlo k některým úpravám.

19. století
V roce 1806 zámek koupili Václav Klement a Václav Slivenský, v letech 1811 až 1816 jej vlastnil Jan Reidl a po něm František Reidl, jeho syn. Ten provedl rozsáhlé úpravy v okolí stavby: zlikvidoval staré příkopy a valy a zřídil zahradu. V letech 1842 až 1843 došlo k novým úpravám interiéru a exteriéru, mj. bylo přistavěno druhé patro nad střední části zámku.

Za rakousko-pruské války v roce 1866 zde byl umístěn vojenský lazaret a stavba byla znovu poškozena. V roce 1879 prodali Reidlové zámek Janu Harrachovi. Ten provedl opravu sídla a umístil zde lesní úřad, byty úředníků a skladiště. Zrušil kapli sv. Františka Xaverského, vysvěcenou v roce 1714, zahradu a park. Roku 1885 bylo také sneseno druhé patro střední části stavby. V roce 1936 byly opraveny fasády.

20. století
V roce 1945 byl zámek Harrachům zkonfiskován a jeho interiéry včetně bývalé kaple znovu upravovány. Byly sem umístěny byty, místní národní výbor a pošta, dnes se v zámku nachází obecní úřad, knihovna, byty. Zámecká kaple slouží po rozsáhlé rekonstrukci k pořádání koncertů a dalších společenských akcí.

Péčí obecního úřadu byla roku 1991 opravena poškozená střecha a věž obnovena čelní fasáda.

3.7. 1994 zámek částečně vyhořel (byt pana Višňáka a část střechy). S přispění okresního úřadu a pojišťovny (1,5 milionu korun) se rozhodlo, že se vymění celá střecha a provede statické zajištění. Celkové náklady byly vyčísleny na 3,5 milionu korun. Stavební práce, které prováděla firma Stavos Nechanice, probíhaly od 16.9. do 23.12. 1994. V průběhu dalších let byl opraven celý obvod zámku - fasády a byly provedeny některé vnitřní úpravy. Finančně i stavebně nejnáročnější byla rekonstrukce bývalé zámecké kaple, která do té doby sloužila jako byt manželů Kamenických. Náklady dosáhly 700 tisíc korun. Byt pro manžele Kamenických se zrekonstruoval z bývalého obecního úřadu a ten se naopak přestěhoval na zámek, kde sídlí doposud.

V roce 1999 se nákladem 250 tisíc korun zřídilo sociální zařízení pro návštěvníky kaple a v roce 2001 kuchyňka pro občerstvení při pořádání kulturních akcí. Je však nutné dodat, že z velké části opravy financoval referát kultury Okresního úřadu Hradec Králové. Celkové náklady - a to i na rekonstrukci šesti zámeckých bytů - činily přes 10 milionů korun. Bylo by však třeba pokračovat ve financování vnitřního i venkovního vzhledu, aby za nějaký čas památka nedopadla jako na počátku 90. let.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.dolni-prim.cz

Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 26.08.2004 v 12:19 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule