FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH CESKY Návrat na hlavní stranu PRAHA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOCINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ STREDOCESKÝ KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ
Návrat na hlavní stranu

Fulltext

Nymbursko

Nymbursko
Nymburský okres leží ve východní části středních Čech v polabské nížině a díky nevelké vzdálenosti od Prahy má šanci se stát atraktívním místem i pro zahraniční turisty přijíždějící do Prahy. Víkendové i delší pobyty v nymburském regionu, oblasti s bohatou historií, zajímavými přírodními lokalitami a celou řadou kulturních památek a v neposlední řadě s lázněmi v Poděbradech, jsou příležitostí pro incomingové cestovní kanceláře i pro individuální turisty.

Kromě samotného Nymburka a nedalekých Poděbrad stojí za návštěvu Lysá nad Labem, Přerov nad Labem, Libice nad Cidlinou, Sadská, Byšičky nebo Rožďalovice a Loučeň. Za pozornost stojí i soubory lidové architektury v Bošíně, Sovenicích, Pojedech nebo Vínici.

Město Nymburk je bohaté historií sahající hluboko do minulosti. Archeologické nálezy sledují osídlení v této lokalitě již od mladší doby kamenné. Městská práva získal Nymburk ve 13. století a spolu s dalšími městy středních Čech se stal součástí pevnostní liniechránící Prahu. Centrem města bylo náměstí s chrámem sv. Jiljí, jehož nejstarší část byla vystavěna v roce 1274. Část města obrácená k Labi byla chráněna cihlovými hradbami s padesáti obrannými věžemi a čtyřmi bránami. Zbytky opevnění se zachovaly dodnes a vytvářejí zajímavou dominantu.

Na dnešním náměstí Přemyslovců stojí budova renezanční radnice z režného cihlového zdiva a pískovcových kvádrů. V jejím průčelí je zazděn městský znak z roku 1546 nad klenutým mázhausem. Uprostřed náměstí stojí mariánský sloup z roku 1707. Turecká věž - renezanční osmiboká vodárna je významnou technickou památkou. Tuzemský návštěvník určitě nevynechá příležitost ochutnat i Postřižinské pivo z nymburského pivovaru, který proslavil Hrabalův román a později i film Postřižiny.

Městem Hraběte Šporka bývá nazývána Lysá nad Labem. O historii tohoto místa vypovídají nálezy osídlení z 3. a 4. století i objevení římských mincí z prvního století před Kristem. Písemné doklady z 11. a dalších století dokladují sepětí města s rodem Přemyslovců. Dnešní Lysá nad Labem nabízí procházku zámeckým parkem, o jehož dnešní tvář a hlavně nevídanou sochařskou výzdobu barokními plastikami se zasloužil osvícený hrabě František Antonín Špork. Jeho stopy nalezneme i v širším okolí Lysé.

Významnou a moderní institucí působící v Lysé nad Labem je zdejší výstaviště, které ročně pořádá celou řadu zajímavých výstav, na kterých návštěvník může nejen nakoupit, ale i získat řadu dobrých rad a inspirací.

Při návštěvě Nymburska není možné vynechat Poděbrady. Lázeňské město na řece Labi zaznamenalo největšího rozkvětu za vlády pánů z Kunštátu, kteří je získali od Karla IV. Nejvýznamnější osobností tohoto rodu se stal Jiří z Poděbrad zvolený roku 1458 českým králem. Ten Poděbrady povýšil na město a vybavil je i městským znakem. Za vlády Habsburků, zejména pak Ferdinanda I., se staly Poděbrady královským komorním městem. Významným mezníkem bylo objevení silných pramenů vody s vysokým obsahem minerálních látek a plynu. Již v roce 1908 zde byla zahájena první lázeňská sezóna. Zdejší léčivé prameny byly a jsou využívány pacienty se srdečními a cevními chorobami. Díky tomu se změnila i architektura města. Mezi lázeňskými domy se nacházejí rozsáhlé plochy vnitřních městských parků, kolonáda, obchody a odpočinkové zóny. Kromě léčebných pobytů nabízí dnes lázně i řadu rekondičních, relaxačních a sportovních pobytů. Nelze zapomenout ani na slavné poděbradské sklárny známé svou produkcí broušeného a lisovaného skla. V letních měsících láká ke koupání i vodním sportům nedaleké Poděbradské jezero.

Bohatou historií se může pochlubit i Přerov nad Labem, původně osada povýšená v roce 1499 na městys. Za Ferdinanda I. zde byl vybudován renezanční zámek. V polovině 19. století pak v Přerově vzniklo díky péči Habsburka Ludvíka Salvátora Toskánského jedno z prvních národopisných muzeí. To se stalo později základem skanzenu, ve kterém je dnes umístěno několik desítek objektů lidové architektury z Polabí s expozicemi popisujícími způsob života a řemeslnou zručnost našich předků.

Libice nad Cidlinou je spjata s rodem Slavníkovců, z něhož pocházel slavný biskup sv. Vojtěch. Slavníkovci byli vyvražděni v boji o moc s rodem Přemyslovců v roce 995. Areál původního Slavníkovského hradiště je významnou archeologickou památkou. V místě stojí ještě kostel sv. Vojtěcha - gotická stavba na místě původního románského kostela. V roce 1836 byl přestavěn do dnešní pseudorenezenční podoby.

V knížecím dvorci Sadská se v letech 1110, 1138 a 1189 konaly zemské sněmy. Později zde byla založena kapitula. Městečkem se Sadská stala v roce 1562 a získala i městský znak. Dnes je možné najít v Sadské Kostel sv. Apolináře. Z jeho původní gotické stavby se zachoval jen presbytář a žebrová klenba. Dnešní podobu kostel získal přestavbou před rokem 1750. Barokní kaple Bolestné Panny Marie s hranolovou věží a osmibokou zvoničkou byla vystavěna podle návrhů K.I. Dienzenhofera.

Byšičky, založené hrabětem F.A. Šporkem, jsou dalším dokladem o aktivitách tohoto majitele panství. Obec je charakteristická okrouhlicovou návsí, do které jsou situována průčelí domů. Její vznik se datuje rokem 1717.

V obci Rožďalovice byl původně renezanční zámek přestavěn do barokní podoby v roce 1760. Zajímavá je výzdoba jeho průčelí a prostranství před vchodem, jehož autorem je M.J. Brokof. Za pozornost stojí i empírová radnice a barokní chrám sv. Havla se dvěma věžemi. V ulici pod kostelem je pak několik roubených domů s podloubíčkem, dokumentující měšťanskou architekturu z konce 18. století.

Loučeň je další historické místo, připomínané již v roce 1223 tvrzí. Postupně patřila Loučeň několika českým rodům, které se podílely na přestavbách zdejšího zámku. Významným rodem byli Thurn - Taxisové. Prostřednictvím Ericha Thurn-Taxise vstoupila Loučeň do dějin sportu v roce 1893. Jako bývalý student v Cambridgi v Loučeni založil první zámecké fotbalové mužstvo, které sehrálo v témže roce první zápas s německým klubem Regatta.

Dnes vede z Loučeně turistická stezka krásnými lesy kolem rybníka, studánky "Boží voda" a dvou pískovcových skulptur připomínajících generála Fürstenberka.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Území
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 24.10.2004 v 20:21 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule