FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH CESKY Návrat na hlavní stranu PRAHA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOCINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ STREDOCESKÝ KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ
Návrat na hlavní stranu

Fulltext

Jižní Čechy

JIŽNÍ ČECHY

Malebné, rustikální, nedotčené, romantické... - to vše opravdu jsou. Jižní Čechy! Také nejdávněji, již ve středověku, kultivovaná krajina s bohatstvím rybníků, lesů a luk, trochu paradoxně moderní civilizací málo narušená! Esence historie, a to povětšinou odbojné proti panovníkovi v Praze, kaleidoskop historických měst, hradů, zámků a klášterů. Nejslavnější jméno, které potkáte po celém území někdejšího království - jméno pánů z Růže. Klenotem jihočeských měst i celé země je jejich město sídelní - Český Krumlov. Historické jádro je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Zámecký areál s unikátním barokním divadlem ve středu města, druhý největší v Česku po Pražském hradu, stojí na kopcovitém ostrohu, vytvořeném meandrem Vltavy. Úzké uličky starého města vás klikatě vodí kolem mnoha gotických a renesančních domů v původním stavu.

Metropole České Budějovice svědčí o zakladateli (ve 13. století), českém králi Přemyslu Otakarovi II., dispozicí i prostorným čtvercovým náměstím. Lemují ho středověké domy s malebnou radnicí. Přesto byl za Rožmberků dalším centrem moci Jindřichův Hradec s rozsáhlým zámkem, Rožmberk nebo naposledy Třeboň. K návštěvám lákají i Tábor, spojený s reformním husitským hnutím, renesanční Slavonice a Písek s nejstarším dochovaným kamenným mostem v Česku, po kterém přes řeku Otavu chodil Fráňa Šrámek, básník Měsíce nad řekou. České Budějovice mají hned dvě světoznámé značky piva - Budvar a Samson - a nejpopulárnější českou zemědělskou výstavu Země živitelka, univerzita omlazuje ulice i hospůdky tisíci studentů ještě v dalších městech.

Z nejnavštěvovanějších v Česku je pohádkový zámek v Hluboké nad Vltavou, ve stylu anglické gotiky, s bohatou obrazovou galerií, na kontě s řadou filmů jako kulisa mnoha českých pohádek. Pohádkově působí i zámek Červená Lhota, jehož silueta se odráží v hladině rybníka, také časté dějiště slavných českých filmů. Nad soutokem Vltavy a Otavy se tyčí gotický hrad Zvíkov a o návštěvníky nemají nouzi ani významné církevní památky - klášter Vyšší Brod a klášter Zlatá Koruna.

Příroda je tady víc než rozmanitá. Množstvím rybníků v Třeboňské a Českobudějovické pánvi dokládá ruku člověka (Jakub Krčín z Jelčan byl nejstarším českým krajinným architektem i ekonomem), řadou rašelinišť pak i vliv doby ledové, neb rašeliniště tady jsou pozůstatkem pevninského ledovce. Setkáte se i s drsnější horskou krajinou Novohradských hor a Blanského lesa. Jihovýchodně od Jindřichova Hradce se - díky málo narušené přírodě a hojným volně roztroušeným žulovým blokům, vysokým vrchům a velkým rybníkům - ocitnete v České Kanadě. Osu kraje tvoří Vltava, pro skalní vodáky Matka řek. Jiná řeka - Lužnice - napájí největší tuzemský rybník, Rožmberk. Jeho hráze zpevňují staleté duby. Rybníky byly stavěny již od středověku, přispěly k hospodářskému rozkvětu kraje a přeměnily dříve nezdravou oblast vlhkých močálů v mimořádně harmonické území. Chráněná krajinná oblast Třeboňsko se širokou škálou rostlinných a živočišných druhů je součástí mezinárodního systému biosférických rezervací.

Města a obce tady žijí v letní sezóně kulturou a společenskými událostmi. Hudební a divadelní festivaly, výstavy, koncerty, sochařská symposia, výstupy šermířů, historické průvody, městské slavnosti, historické trhy a mnohé další akce v nádherných kulisách historických městských center, vytvářejí neopakovatelnou atmosféru a přitahují každoročně nové návštěvníky.

Mnoho jihočeských obcí je živoucím důkazem řemeslného umu a uměleckého cítění většinou anonymních tvůrců. Jejich půvab je již znám i za hranicemi - díky unikátnímu komplexu selských stavení v obci Holašovice, zapsanému v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Nemálo skvostů lidové architektury najdeme také v okolí Soběslavi, například ve Vlastiboři či Záluží.Víte, že ... ?

Podle vzoru horské obce Ammergau uspořádali ochotníci z obce Hořice na Šumavě v roce 1816 první divadelní představení Kristova života a ukřižování - pašijové hry. V osmdesátých letech 19. století již hrálo až 1.300 ochotníků, Pašije byly několikrát i filmovány - poprvé roce 1895 společností bratří Lumiérů. Jednalo se patrně o první hraný film na našem území.

Jedinou českou ukázkou tzv. dvojhradu je zřícenina Choustníku, kdysi mohutné stavby na výrazném hřebeni (680 m n.m.) jižně od Tábora. Dva šlechtici stavěli spolu, měli společné opevnění, ale každý svůj samostatný palác; v tomto případě šlo o bratry, syny Beneše z Choustníka, který hrad založil v letech 1262 - 1282 při cestě z Vitorazska do Prahy. Již v roce 1322 dvojhrad koupili Rožmberkové, poslední z nich - Petr Vok - ho prodal roku 1597 a od roku 1614 pustne ....

Nejznámější Bílou paní v zemi je zřejmě paní Perchta, dcera Oldřicha z Rožmberka a Kateřiny z Vartemberka, manželka Jana z Liechtensteina a pramáti rožmberského rodu (1429 - 1476). Zjevovala se na Jindřichohradeckém zámku v bílém šatě s rouškou kolem hlavy a se svazkem klíčů u pasu, svým potomkům zvěstovala smrt nebo narození nového člena rodiny. Když ještě žila na Hradci, založila nadace a dobročinné služby, údajně i rozdávání sladké kaše chudým na Zelený čtvrtek; tento rituál se dodržoval až do roku 1783. Samotný Jindřichův Hradec je jedním z nejkrásnějších českých měst, plným honosných renesančních domů s gotickými jádry, s řadou kostelů a klášterů, rozsáhlým zámkem na břehu rybníka Vajgar (36 ha), v jehož středu byl roku 1860 uměle nasypán ostrov. V muzeu kromě pamětních síní Emmy Destinové a Bedřicha Smetany jsou celoročně přístupné Krýsovy mechanické jesličky. Nejcennější památkou města je klášter minoritů s kostelem sv. Jana Křtitele, založený za vlády Přemysla Otakara II. řádem německých rytířů.

Jedním z nejstarších, nejrozsáhlejších a díky nákladné rekonstrukci v 70. a 80. letech minulého století i nejzachovalejších hradů u nás je hrad Landštejn. Vznikl jako románský strážní hrad na jednom z žulových vrchů Novobystřické vrchoviny, na hranici tří historických zemí - Čech, Moravy a Rakouska, nejspíše na rozkaz samotného Přemysla Otakara I., ale brzy hrad získali Vítkovci z třeboňské větve. Vilém z Landštejna patřil k významným dvořanům Lucemburků Karla IV. i Václava IV. Od roku 1771 po požáru způsobeném bleskem se hrad změnil v neobývanou zříceninu, tím romantičtější, že i okolní krajina, nazývaná Českou Kanadou, je vlastně esencí romantiky.

Myšenec, obec severně od města Protivín na břehu Blanice, není jenom jméno z jihočeské lidové písničky, kterou znají již jen milovníci této hudby, ale i místo, kde kdysi dal zbudovat Přemysl Otakar II. hrad, pozoruhodně nevhodně položený z hlediska nejčastější funkce hradů - totiž pro obranu. Tento hrad stavěla písecko-zvíkovská stavební huť (jakousi veřejnou zakázku) a neměl poskytovat ochranu, nýbrž sloužit okázalé reprezentaci dvora a pro důležitá diplomatická jednání. Proto nevadilo - možná naopak - že byl založen ve zcela nevhodné poloze na úpatí nevysokého kopce. Stavba byla zahájena po polovině 13. století a za života krále byl dokončen pouze hradní palác. Po jeho smrti stavební práce skončily a rozestavěné objekty byly ponechány svému osudu. Do zdí si obyvatelé postupně vbudovali svoje domky a někdejší nádvoří je dnes myšeneckou návsí. Součástí hradu byl i kostel, zasvěcený sv. Havlovi a vztyčený na místě starší románské svatyně z 11. století, který je významnou památkou české rané gotiky.

Putim, velmi stará obec zmiňovaná i písemně již v roce 1092, patří k nejslavnějším u nás, byť ji nejspíš málokterý z nás navštívil. Její slávu vytvořili dva spisovatelé. Nejprve Jindřich Šimon Baar v ní nalezl skutečnou předlohu pro svoji postavu Jana Cimbury (dokonce ponechal i autentické jméno), když pobýval na faře svého strýce Josefa Baara (r. 1886). Jan Cimbura (1818 - 1898) tam žil "na vejminku" a jeho osudy natolik spisovatele zaujaly, že je v roce 1907 ztvárnil v románu, podle kterého byl pak natočen i film. Druhým tvůrcem "PR" Putimi byl Jaroslav Hašek - několikrát trávil prázdniny v sousedních Ražicích u dědy, který tam byl porybným. Hašek do Putimi v jedné z nejvýraznějších částí knihy poslal svého dobrého vojáka Švejka. Dnes se Putim stále chlubí svým raně gotickým kostelem sv. Vavřince ze 13. století a farou ze století 16..

V Dačicích, jednom z nejstarších a nejkrásnějších měst Vysočiny (patří ale do kraje Jihočeského!), byla poprvé vyrobena kostka cukru - do roku 1841. První kostkový cukr na světě začal vyrábět ve zdejším cukrovaru Jakub Kryštof Rad v roce 1843. V parčíku u věže dnes stojí kostce cukru věnovaný pomník! Krásu města však určuje především jeho renesanční charakter a řada staveb.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 2, 22.03.2005 v 10:39 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule