FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH CESKY Návrat na hlavní stranu PRAHA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOCINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ STREDOCESKÝ KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ
Návrat na hlavní stranu

Fulltext

Přírodní památka Kolébky

Tůň v PP Kolébky (3. 9. 2002)
Tůň v PP Kolébky (3. 9. 2002)
Základní údaje: Lužní les s přechodovými společenstvy mezi měkkým a tvrdým luhem, 1 km J od obce Nedakonice, k. ú. Nedakonice, k. ú. Polešovice, k. ú. Uherský Ostroh, V: 95,86 ha, n. v.: 170 m.n.m., Z: Nařízení Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 5/1998 ze dne 22. 4. 1998.

Motiv ochrany: Zachování lesního typu jilmového luhu s typickou flórou a faunou.

Geologie, půdní poměry: V podloží leží terciérní usazeniny Vídeňské pánve. Na nich se usazovaly kvartérní sedimenty - fluviální štěrkopísky, výše holocénní písčité povodňové hlíny. Půdy tvoří fluvizemně glejové.

Botanika: Bylinné patro luhu je charaketrizováno kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), netýkavkou nedůtklivou (Impatiens noli-tangere), česnekem medvědím (Allium ursinum), plicníkem , česnáčkem lékařským (Alliaria petiolata), zběhovcem plazivým, lékařským a dymnivkou dutou.

Zoologie: Prováděný zoologický průzkum byl zaměřen na vážky, obojživelníky a ptáky. V periodických tůních byla zjištěna žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii) a listonoh jarní (Lepidurus apus), obojživelníci jsou zastoupeni skokanem štíhlým (Rana dalmatina) a skokanem hnědým (Rana temporaria). Z ptáků zde byli pozorováni např. silně ohrožený druh včelojed lesní a holub doupňák (Columba oenas), dále datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus) a káně lesní (Buteo buteo). Z motýlů je pozoruhodností výskyt velmi lokální a vzácné píďalky Scopula nemoraria.

Lesnictví: Typ jilmový luh s převahou jasanu ztepilého, olše, topolu černého a bílého.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Cílené hospodaření bude směřovat k porostu s převahou jasanu a dubu s příměsí olše, topolu, lípy, habru a jilmu. Část stromů bude vybrána k přestárnutí. Nepůvodní druhy dřevin jako je dub červeny a ořešák černý budou odstraněny. Dále se počítá s řízeným povodňováním lesa a se zalučněním orné půdy v ochranném pásmu rezervace.

Historie: Porosty byly již v dávné minulosti intenzivně obhospodařované pařezinovým způsobem.
Lužní les s pařezinovým způsobem hospodaření v PP Kolébky (3. 9. 2002)
Lužní les s pařezinovým způsobem hospodaření v PP Kolébky (3. 9. 2002)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 07.02.2003 v 09:59 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule