FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH CESKY Návrat na hlavní stranu PRAHA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOCINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ STREDOCESKÝ KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ
Návrat na hlavní stranu

Fulltext

Zpráva o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu OO PČR Hranice

Na teritoriu obce Bělotín a spádových obcí Nejdek, Lučice a Kunčice, v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008

Obec Bělotín

V obci Bělotín byl v roce 2008 velký pohyb kriminálně závadových osob, a to jak místních, tak cizích osob, kdy toto dosti podstatně ovlivnilo kriminalitu v obci. Cizí osoby obec Bělotín opakovaně navštěvovaly za účelem páchání trestné činnosti, a to jak v denní, tak noční době. Opakovaně docházelo ke krádežím motorové nafty a krádežím vloupáním do motorových vozidel. Kritickými místy v obci Bělotín je parkoviště u vlakového nádraží, parkoviště u zdravotního střediska a u místního kostela. Mimo obec se jedná především o odstavné parkoviště "Na Rozvodí" a stavba dálnice. Také bývalá restaurace "Na Půl cesty", v současné době již zrušena, patřila k místu, kde se scházely místní závadové osoby. V současné době se tyto kriminálně závadové osoby scházejí v motorestu U Žida. Rovněž mezi místní mládeží se vyskytují osoby, které svým chováním opakovaně narušují veřejný pořádek v obci, kdy poškozují jak soukromý, tak i obecní majetek. Místní mládež se schází na autobusových zastávkách, vlakovém nádraží, v areálu školního hřiště a u místního kostela. Na těchto místech byly prováděny preventivní akce se zaměřením na dohled nad dodržováním veřejného pořádku a preventivní akce zaměřené na požívání alkoholických nápojů nezletilými či mladistvými osobami.
V průběhu loňského roku byly prováděny nepravidelné preventivní dopravně bezpečnostní akce, které byly zaměřené na odhalování a odstraňování hlavních příčin vzniku dopravních nehod a na požívání alkoholu řidiči. V těchto opatřeních bude policie i nadále pokračovat.
V roce 2008 bylo na teritoriu obce Bělotín, do kterého spadají i obce Nejdek, Lučice a Kunčice, spácháno celkem 66 trestných činů, kdy se jednalo zejména o majetkovou trestnou činnost. Z uvedeného počtu byl ve 30 případech zjištěn pachatel. Na tuto zvýšenou trestnou činnost měla přímý vliv výstavba dálnice a zvýšený pohyb závadových osob v obci Bělotín. V samotné obci Bělotín bylo spácháno celkem 57 trestných činů. Z uvedeného počtu byl ve 27 případech zjištěn pachatel.
V samotné obci Bělotín bylo odhaleno 417 přestupků v dopravě, které byly řešeny jak policisty OOP Hranice, tak policisty DI Přerov. Tyto přestupky byly řešeny blokově nebo oznámeny správnímu orgánu MěÚ Hranice k projednání. V uvedeném období došlo v katastru obce Bělotín k 15 dopravním nehodám. Nejčastějším místem dopravních nehod byla křižovatka "U Žida", nájezd na obchvat obce a sjezd z dálnice. Na nehodovost měla značný vliv hustota silničního provozu v obci Bělotín, kdy za hustého provozu byla prováděna výstavba obchvatu a napojení dálnice na obchvat. Dalších 37 přestupků bylo spácháno proti majetku a proti občanskému soužití. Ve 4 případech bylo u řidičů zjištěno řízení motorového vozidla po předchozím požití alkoholických nápojů.

Obec Nejdek

V obci je minimální výskyt cizích osob. Klid a pořádek v obci narušuje skupina místní mládeže. Tuto mládež často navštěvuje také mládež z obce Bělotín, což vytváří napětí mezi obyvateli obce. Z tohoto důvodů byl v obci Nejdek prováděn preventivní dohled nad dodržováním veřejného pořádku. V obci Nejdek za rok 2008 bylo spácháno 5 trestných činů, kdy u 3 případů byl zjištěn pachatel. Jeden trestný čin byl v souvislosti s výstavbou dálnice. Dále byl v obci Nejdek spáchán jeden přestupek v dopravě, který byl vyřešen v blokovém řízení.

Obec Lučice

V obci je minimální výskyt cizích osob. V průběhu roku 2008 byly v obci spáchány 2 trestné činy, kdy v jednom případě byl zjištěn pachatel. V obci se nachází několik kriminálně závadových osob.

Obec Kunčice

V obci je minimální výskyt cizích osob. V obci Kunčice došlo ke spáchání dvou trestných činů, kdy v obou případech byl zjištěn pachatel. Dále byl v obci zjištěn jeden přestupek v dopravě, který byl vyřešen v blokovém řízení.

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Bělotín
Zveřejněno 25.03.2009 v 11:56 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule