FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH CESKY Návrat na hlavní stranu PRAHA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOCINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ STREDOCESKÝ KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ
Návrat na hlavní stranu

Fulltext

Vsetín se snaží naplňovat svou koncepci kultury

Město Vsetín vypracovalo a schválilo v roce 2011 Koncepci rozvoje kultury města Vsetín na období let 2011 – 2015. Navrhovaná opatření byla koncipována tak, aby byla dotčena celá oblast kulturních aktivit. Zahrnují jak budování a údržbu infrastruktury, tak i pestrou a bohatou nabídku kulturních programů pro všechny věkové kategorie, ale také uchovávání kulturního dědictví a péči o kulturní památky.

Na vypracování koncepce kultury se podíleli pracovníci odboru školství a kultury městského úřadu a členové Komise kultury rady města pod vedením II. místostarosty Petra Kořenka, který má tuto oblast ve své gesci. Dalšími spolupracujícími organizacemi byly Dům kultury Vsetín, Muzeum regionu Valašsko a Masarykova veřejná knihovna. Tyto organizace pravidelně získávají podněty od občanů a spolupodílí se pak na jejich zapracovávání do připravovaných programů a podílí se na rozvoji kultury a cestovního ruchu ve Vsetíně.

„Ambicí vedení města je učinit ze Vsetína v rámci širšího regionu centrum kultury a vytvořit nabídku, která bude mít význam i pro rozvoj cestovního ruchu,“ vysvětlil Petr Kořenek a dodal: „Věříme, že úkoly stanovené v koncepci postupně naplníme a podpoříme rozvoj kulturního dění ve Vsetíně.“

Komise kultury před nedávnem provedla hodnocení a konstatovala, že některé z úkolů stanovených koncepcí se již podařilo naplnit.

Došlo k přestěhování dětského oddělení knihovny do nově zrekonstruovaných prostor na Dolním náměstí. Stávající prostory bylo potřeba uvolnit a tak bylo stanoveno hlavním cílem tohoto kroku poskytování služeb knihovny v jednom místě jak pro děti a mládež, tak i pro dospělé. Dále byla rozšířena spolupráce s Muzeem regionu Valašsko, kde byly podpořeny Templářské slavnosti. Vsetín také aktivně podporuje kulturní akce pořádané občanskými sdruženími či neziskovými organizacemi, Alcedem, školami a dalšími subjekty. Podpořeny tak byly akce Divadelní Vsetín, Letní filmový maraton, Literární jaro nebo Multižánrový křesťanský festival UNITED.

V rámci přijatých opatření byla změněna organizace vystavování v Galerii Stará radnice. K výstavám je nyní více využíván i vestibul kina Vatra. Město chce vytvářet podmínky a finančně podporovat tradiční folklorní soubory, ochotnická divadla, sborový zpěv a další aktivity. Důležitou součástí oblasti kultury je také ochrana kulturních památek a péče o kulturní dědictví. Opravy za téměř 800 tisíc korun se tak v loňském roce dočkala kašna na Horním náměstí. Byl také zpracován projekt v rámci přeshraniční spolupráce ČR - SR, jehož součástí je i úprava vstupních prostor kina, které by mělo více sloužit různým kulturním aktivitám.

Město Vsetín vynaložilo v roce 2012 z rozpočtu na činnost kulturních institucí a kulturu přibližně 29 373 000 Kč.


Zpracovala: Adéla Kousalová
Další informace: Jana Čadová, pracovník vztahů k veřejnosti MěÚ Vsetín, tel.: 571 491 564, 737 019 667

DALŠÍ INFORMACE: Vsetín
Zveřejněno 09.07.2013 v 16:26 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule