FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH CESKY Návrat na hlavní stranu PRAHA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOCINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ STREDOCESKÝ KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ
Návrat na hlavní stranu

Fulltext

Hlučínský zpravodaj, září 2002

Září 2002

Dny evropského dědictví
(European Heritage Days - EHD)
14. - 15. září 2002

Dny evropského dědictví jsou dnes považovány za největší celoevropskou kulturní akci. Konají se již pravidelně druhý zářijový víkend, v roce 2002 14. a 15. září. V loňském roce se návštěvníkům v těchto dnech otevřelo v České republice celkem 692 památek a v letošním roce se předpokládá počet ještě vyšší.
Město Hlučín se do této akce zapojuje již od roku 2000 a letos přihlásilo k účasti dva objekty
- Areál čs. Opevnění v Hlučíně-Darkovičkách z roku 1938, který bude otevřen v těchto dnech pro veřejnost zdarma od 1100 do 1630 hod. a Evangelický kostel v Hlučíně, kde bude ve dnech 13.-15. 9. probíhat výstava obrazů a 13. 9. v 1900 se bude konat koncert vážné hudby. Obě tyto akce budou zpřístupněny veřejnosti zdarma.
Chceme touto cestou pozvat všechny příznivce kultury a historie k návštěvě některé akce. Pokud budete mít hlubší zájem o tuto akci, veškeré informace lze najít na internetové adrese: http://www.ehd.cz.

Odbor místní správy a ŽP

Evropský den bez aut a Evropský týden dopravy 2002 v Hlučíně

V zemích EU probíhal Evropský den bez aut již od roku 1998. Města z České republiky se do této akce poprvé zapojila v loňském roce a v letošním roce zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo, že se do této celoevropské akce zapojí i Hlučín.


Evropský den bez aut připadne na neděli 22.září a tomuto dni bude předcházet Evropský týden dopravy nebo chcete-li mobility a to od 16. do 22.září.
V České republice se podobně jako v jiných evropských státech stala automobilová doprava v posledních letech vážným problémem. Před listopadem 1989 bylo ovzduší velmi silně znečištěno zejména stacionárními zdroji (např. tepelnými elektrárnami, průmyslovými podniky apod.). Toto znečištění se podařilo za posledních 12 let výrazně snížit. Od 1.ledna 1999 jsou platné nové emisní limity, srovnatelné s limity podle směrnic ES. Průmyslové podniky během náběhové doby investovaly značné objemy finančních prostředků do inovací technologií. Na druhé straně během posledních let značně stoupá znečištění ovzduší z mobilních zdrojů. Především ve velkých městech s intenzivní dopravou se stále zvyšují koncentrace oxidů dusíku, organických a tuhých znečišťujících látek v ovzduší. Z těchto emisí pak v atmosféře vzniká druhotné znečištění přízemním ozónem (tzv. letní fotochemický smog).
Řešení znečištění ovzduší, pocházející z dopravy, není nikde jednoduché. Na tyto skutečnosti, zdravotní rizika a enormní rozvoj individuální dopravy chce tato celoevropská akce upozornit.

Evropský den bez aut patří k významným dnům Evropy, zaměřeným na ochranu životního prostředí. Cílem všech aktivit, pořádaných tento den a v předcházejícím týdnu, je upozornit občany na problematiku dopravy, nabídnout jim alternativu k individuální dopravě, což je městská hromadná doprava a probudit aktivní přístup občanů a organizací či občanských sdružení ke svému městu.

Město Hlučín ve spolupráci se školami, turistickými oddíly, Kulturním centem, Správou sportovně rekreačního areálu, místními podnikateli, Policií ČR a dalšími připravuje následující akce:
16. - 20. 9 - začlenění informací o Dni bez aut a udržitelném rozvoji do vhodných hodin školního vyučování (občanská nauka, vlastivěda apod.)
- týden slev na sportovní a cyklo zboží (ve spolupráci s místními obchodníky)
18. 9. - přednáška cyklisty Vítězslava Dostála (na kole kolem světa) pro školy a veřejnost
19. 9. - dopravní soutěže pro žáky škol na dětském dopravním hřišti
- Policie ČR a žáci škol - preventivní akce zaměřená na bezpečnost dopravy
22. 9. - uzavření Mírového náměstí v Hlučíně pro automobilovou dopravu
- slavnostní otevření části cyklostrasy propojující Ostravu -Petřkovice a Hlučín (přes Borovníky) -slavnostní začátek akce na náměstí, ukončení na Sportovně rekreačním areálu Hlučí
- ve spolupráci s turistickým oddílem uspořádání dálkového pochodu pro veřejnost
- městská hromadná doprava na k.ú.Hlučín, Darkovičky a Bobrovníky zdarma

Vyvrcholením celého týdne bude neděle 22.9. Evropský den bez aut s následujícím programem:

8.30 - 9.00 koncert dechové hudby na náměstí a sraz účastníků otevření cyklotrasy spojující Hlučín a Ostravu, dálkového pochodu a ostatních návštěvníků
9.00 slavnostní zahájení s krátkým projevem starosty města a dalších oficiálních hostů
9.30 start cyklistů, kteří se účastní otevření nové cyklotrasy a účastníků dálkového pochodu pořádaného turisty pro širokou veřejnost


Cyklistická trasa:
cca 20 km (Hlučín náměstí, Vrablovec, Ludgeřovice Petřkovice, Borovníky, Hlučín jezero)
Trasa pochodu: cca 10 km (Hlučín náměstí, Vrablovec, Borovníky, Hlučín jezero)
Cíl účastníků obou akcí bude u Hlučínského jezera, penzionu RODOS, kde bude připraveno pro účastníky akcí občerstvení, pro vylosované šťastlivce i pěkné dárky a pro všechny pohoda a dobrá nálada. Losování proběhne ve 1200 hod.

Chtěli bychom přizvat k těmto akcím co nejširší veřejnost - děti i dospěláky, cyklisty i ty kdo dávají přednost pěší turistice. Rádi bychom, aby se zapojilo co nejvíce našich občanů zejména tím, že když už ne napořád, tak alespoň v tomto týdnu dají přednost před automobilem MHD, kolu, pěší chůzi - a kdo ví, někomu se to tak zalíbí, že třeba i příště nechá auto v garáži a vytáhne kolo, nebo se např. na dojíždění do práce domluví se sousedem či známým a místo 2 aut, pojede do Ostravy auto jen jedno. A to je ten záměr a cíl - upozornit, podnítit k zamyšlení a snad u někoho i vyvolat změnu v zaběhnutém chování.

K Evropskému dni bez aut se připojili i místní obchodníci, kteří nabízejí v týdnu od 16. do 22.9. slevy na zboží či služby. Jedná se o tyto podnikatele:

Oskar - obchodní střediskoL O G O !!!
Hlučín náměstí
Sleva na batohy a kabely 10%
Sleva na ostatní zboží 5%

ATM SportL O G O !!!
Mírové náměstí 22, Hlučín
Sleva na veškeré zboží 5%

Cykloslužby
Libor Pavlita
Hrnčířská 7, Hlučín
Sleva na jízdní kola a opravy kol 5%

BICI Sport
Pode zdí 29, Hlučín
Sleva na prodej kol 6%
Sleva na náhradní díly 8%

Tato iniciativa nás velmi potěšila a za jejich přístup jim děkujeme.

Celá tato akce je pořádána ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí v rámci komunikační strategie České republiky před vstupem do Evropské unie.

Odbor místní správy a ŽP

ÚŘEDNÍ DNY STAROSTY v městských částech v září 2002

DARKOVIČKY 9. 9. 2002
BOBROVNÍKY 23. 9. 2002
Vždy v KD v době od 15.00 do 17.00 hodin.

VOLBY 2002
V příštím čísle HN nabízíme možnost prezentace politickým stranám v souvislosti s komunálními volbami. Datum uzávěrky je 2. října 2002. Bližší informace obdržíte na podatelně MěÚ Hlučín.

ŽÁDÁME OBČANY...
Parkující před bytovými domy, v bezprostřední blízkosti oken přízemních bytů, aby své osobní automobily parkovali čelní stranou k oknům, nikoliv tak, aby výfuky směřovaly přímo do oken.
MS a ŽP živnostenský

Příležitost ke zlepšení odborné zdatnosti zaměstnanců
Vážení zaměstnavatelé, řešíte-li problém s odbornou způsobilostí Vašich zaměstnanců, Váš nově přijímaný zaměstnanec si potřebuje doplnit určitou profesní zdatnost nebo musíte-li z důvodů výrobních, technologických, organizačních nebo strukturálních změn ukončit s některými zaměstnanci pracovní poměr, obraťte se na úřad práce!
Zaměstnavatelům; kteří rekvalifikují své zaměstnance v zájmu jejich dalšího pracovního uplatnění, může Úřad práce v Opavě poskytnout příspěvek na plnou nebo částečnou úhradu ceny rekvalifikačního kurzu. Příspěvek může být přiznán na rekvalifikaci zaměstnanců, kteří mají místo výkonu práce v okrese Opava.
Informujte se nezávazně již nyní! Sdělíme Vám podrobné podmínky pro přiznání příspěvku (včetně typů kurzů, na něž můžeme přispět), poskytneme Vám kontakty na vzdělávací zařízení a poradíme Vám s výběrem konkrétní rekvalifikace.
Bližší informace získáte na odboru poradenství Úřadu práce v Opavě, 1. patro, dv. č. 204, telefon 0653/60 81 61 (od 22. 9. 2002 tel. 553 608 161). Případnou osobní návštěvu je lépe předem dojednat telefonicky.
Informace naleznete rovněž na naší internetové adrese http://op.uradprace.cz.

Trošku ohleduplnosti by neškodilo...
Bydleli jsme ve Výškovicích v paneláku. V sobotu se člověk těšil, že se vyspí, ale ouha. Soused přijel po noční a už od křižovatky ho bylo slyšet. Za chvíli druhý šel mýt auto a rádio hrálo znovu. To víte než uklidíte perfektně v autě, trvá to i hodinu.
Párkrát jim pár sousedů naznačilo, že mají taky doma rádia a nepotřebují poslouchat cizí, ale nepochopili to. Škoda.
Při přestěhování do Hlučína jsem se těšil, že tu takové manýry nejsou. Ale bohužel. Tady taky mají sousedé rádia v autech a taky si myslí, že všichni kolem musí vědět co právě hrají.
Nezlobte se, že Vás tímto otravuji, ale nejsem koho to zlobí.
Milan Vaňásek

Hlučín pomůže zatopeným
Rozhodnutím Rady města svolal starosta urychleně na 22. srpna 2002 mimořádné zasedání Zastupitelstva, které se usneslo přispět městu Veselí nad Lužnicí 250 000,- Kč. Proč bylo vybráno Veselí nad Lužnicí? Je přibližně srovnatelné s Hlučínem a utrpělo povodní značné škody.
MK

POMOC POSTIŽENÝM POVODNĚMI

CENTRÁLNÍ SBĚR HUMANITÁRNÍHO MATERIÁLU:
Řsavo, chloramin, prostředky na hubení hmyzu (Raid, Biolit),
Řhygienické potřeby - toaletní papír, papírové ručníky, dámské hygienické zboží, mýdlo atd.
Řmetly, kbelíky, prac. /gumové/ rukavice,
Řprázdné krabice od banánů určené k balení a přepravě
proti plísňové malířské nátěrové hmoty (Primalex atd.),
SBĚRNÉ MÍSTO:
CHARITA HLUČÍN, PROMENÁDNÍ 252/9,
748 01 HLUČÍN (NAPROTI TENISOVÝM KURTŮM)
PO - PÁ 7.00 - 17.00 HOD

CHARITNÍ PRODEJNA, MÍROVÉ NÁM. 24, HLUČÍN
PO - PÁ 9.00 - 17.00 HOD

Obracíme se s naléhavou výzvou na případné dobrovolné pracovníky!!!
(tel.: 0737 75 39 49)
Č. KONTA URČENÉHO PRO POTŘEBY LIDÍ POSTIŽENÝCH PŘÍRODNÍMI KATASTROFAMI :
369-369 369 369/0800, v.s. 906,
Česká spořitelna, Praha 1, Na Příkopě 29

Krádeže exteriérových kamenných soch
Městský úřad Hlučín obdržel upozornění Státního památkového ústavu v Ostravě na rostoucí počet krádeží exteriérových soch a sousoší v našem regionu. Obracíme se proto na všechny občany našeho města s prosbou o spolupráci při jejich ochraně.
Upozorňujeme, že ke krádežím dochází i u soch umístěných na relativně frekventovaných místech, například ve středu obce, u kostela, hřbitova apod.
Pro odhalení pachatelů je nutné, aby krádež byla zjištěna a oznámena v co nejkratším termínu.
Věříme, že díky Vaší pomoci se podaří zabránit dalším krádežím.
odbor správy městského majetku MěÚ Hlučín

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se v tak hojném počtu zúčastnili posledního rozloučení s naší prababičkou, babičkou a maminkou paní Františkou Juráškovou. Dále děkujeme pohřební službě pani Aleny Kladivové za profesionální a lidský přístup, dechové hudbě pana Pravdy a zpěvačkám doprovodného zpěvu.
Zarmoucená rodina Jurášková

Tímto chceme poděkovat všem, kteří se zúčastnili posledního rozloučení s naší milovanou manželkou, maminkou, babičkou a prababičkou paní Alžbětou Černíkovou dne 8. 8. 2002 ve smuteční síni v Hlučíně-Březinách. V neposlední řadě děkujeme MUDr. Jaromíře Kazdové, sestřičkám Doubkové a Osmančíkové za dlouhou léčbu a obětavou péči. Dále děkujeme pohřební službě Dominus.
zarmoucený manžel a dcery s rodinami

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se byli rozloučit dne 29. 7. 2002 na poslední cestě s paní Anežkou Pudichovou. Zároveň děkujeme p. doktorovi Kubinovi se sestřičkou, za jejich ochotu a trpělivost a dále děkujeme pohřební službě p. Alfréda Breuera za jejich profesionální chování.
dcery Gabka a Jana s rodinami

Útulek pro psy
V útulku pro psy v Hlučíně jsou v současné době tři psi.
Kříženec černý - štěně,
kříženec černý - pes,
rotvajler - pes.
Odbor místní správy a ŽP, živn.

O ČEM JEDNALA
RADA MĚSTA NA 91. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZI
dne 10. července 2002
(výtah)
Rada rozhodla:
Na základě výběrového řízení vypsaného ve smyslu zákona č.199/1994 Sb., na zakázku Stavební úpravy "Zámek Hlučín", o dodavateli zakázky firmě STAV MORAVIA spol. s r.o., Ostrava - Přívoz za nabídkovou cenu.

O ČEM JEDNALA
RADA MĚSTA NA 92. SCHŮZI
dne 19. srpna 2002
(výtah)

Rada města Hlučína ukládá řediteli Vodovodů a kanalizací Hlučín navrhnout technické řešení zabránění zaplavování rodinných domů na ul. Hornická v Hlučíně.

Rada rozhodla:
a) Zvýšit poplatek za hlídání dětí ve věku od 1 do 4 let dle návrhu, s platností od l. 9. 2002 v příspěvkové organizaci Dětská rehabilitace Hlučín,
b) na základě provedeného výběrového řízení o dodavateli zakázky "Interiér MěÚ Hlučín, Mírové náměstí 24" firmě My Dva a.s., Brno,
c) na základě provedeného výběrového řízení o dodavateli zakázky "Počítačová síť MěÚ Hlučín, Mírové náměstí 24" firmě BRAIN Computers, s.r.o.,
d) o prominutí a vzdání se práva vymáhat pohledávku - poplatek z prodlení ve výši 5.298,30 Kč,
e) o přednostním přidělení bytu v Hlučíně o velikosti 1+l,
f) o povolení následující výměny bytů: nájemkyně bytem Hlučín, Severní 29, č. bytu 13, o velikosti 2+1, I. kat. se přestěhuje do bytu v Hlučíně, Dr. Edv. Beneše 3, byt č. 1, o velikosti 3+1, II. kat. a nájemce bytem Hlučín, Dr. Edv. Beneše 3, byt č. 1 se přestěhuje do bytu v Hlučíně, Severní 29, byt č. 13,
g) o pověření paní Šárky Semančikové, pracovnice odboru správy městského majetku, sepisovat nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem nebytových prostor v KD Darkovičky, v délce max. tří dnů,
h) o pověření paní Marie Kuklové, pořizovatele ÚPD města Hlučína, k vydávání vyjádření - za město Hlučín - k povolení výjimky ze zákazu uvedeného v § 2 Nařízení města Hlučína č. 5/2002. V případě její nepřítomnosti bude zastupovat Ing. Pavel Křížák, vedoucí odboru výstavby,
i) že zpracovatelem projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu bytového domu v lokalitě ul. Zahradní v Hlučíně bude firma Projekční a inženýrská činnost, Ing. Helena Kubinová, Okrajová 10, Hlučín,
j) o záměru pronájmu nebytových prostor provozní budovy vodního vleku o výměře 32 m2 na pozemku parc.č. 4314/5 v k.ú. Hlučín a patek vodního vleku,
k) o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1300l5 o výměře 1040 m2 v k.ú. Hlučín,
1) o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1300/5 o výměře 648 m2 v k.ú. Hlučín,
m) o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města TJ SLEZAN OPAVA, oddílu plavání na organizaci VI. ročníku plaveckých závodů "O putovní pohár města Hlučína" ve výši 2 tis. Kč,
n) o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ZO Českého svazu chovatelů Hlučín na organizaci výstavy ve výši 2 tis. Kč,
o) o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Státní slezské nemocnici v Opavě na pořízení dětských postýlek ve výši 16 tis. Kč,
p) o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města hudební skupině Beatles collection bandu na úhradu dopravy do Nebelschütz ve výši 10.780,- Kč,
q) ve smyslu § 16 odst. 2 písm. a) Vyhl.č. 132/98 Sb., o udělení souhlasu vlastníka pozemku parc.č. 4430/3 v k.ú. Hlučín ke stavebnímu řízení pro napojení inženýrských sítí - přípojky plynu, pro investora - AGROSERVIS, sdružení podnikatelů, ČSA 1, Hlučín, za předpokladu splnění a dodržení podmínek správců inženýrských sítí a komunikací,
r) ve smyslu § 10 odst. 2) Vyhl.č. 132/98 Sb., o udělení souhlasu vlastníka ke stavebnímu řízení k úpravě chodníku - položení zámkové dlažby na pozemku parc.č. 4521 v k.ú. Hlučín pro investora, za předpokladu splnění a dodržení podmínek správců inženýrských sítí a komunikací,
s) ve smyslu § 16 odst. 2 písm. a) Vyhl. č. 132/98 Sb., o udělení souhlasu vlastníka pozemku parc. č. 4497 v k. ú. Hlučín ke stavebnímu řízení pro napojení inženýrských sítí - přípojek vody, kanalizace, plynu a NN, pro investora, za předpokladu splnění a dodržení podmínek správců inženýrských sítí a komunikací,
t) ve smyslu § 10 odst. 2) Vyhl. č. 132/98 Sb., o udělení souhlasu vlastníka objektu čp. 1468 v k. ú. Hlučín ke stavebnímu řízení - k provedení výměny vchodových dveří a k montáží mříží na všechna okna pro investora - občanské sdružení 1. DFC Hlučín, se sídlem Tyršova 5a, Hlučín s podmínkou, že před zahájením prací bude předložen odboru SMM MěÚ Hlučín návrh dveří a montovaných mříží,
u) ve smyslu § 16 odst. 2 písm. a) Vyhl. č. 132/98 Sb., o udělení souhlasu vlastníka nemovitostí - objektu čp. 852 a pozemku parc. č. 1706/116 v k. ú. Hlučín ke stavebnímu řízení pro vybudování invalidní plošiny pro žadatele - investor Okresní úřad Opava,
v) o podání výpovědi ze smlouvy o nájmu pozemků parc. č. 635 a 636 v k. ú. Hlučín,
w) o záměru prodeje části pozemku parcela původ PK č. 3768 v k. ú. Hlučín,
na které jsou umístěny zahrádky a jednotlivé přístupové cesty mezi zahrádkami v zahrádkářské osadě Kocibenda II, Hlučín, nově označených jako parc. č. 3730/185, 186, 188, 189, 190, 192, 193, 195, 196, 198, 199 a 200 v k.ú.Hlučín,
Prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci parc. původ PK č. 4540 a části č. 3768 v k. ú. Hlučín, na které se nachází přístupová komunikace a částí jednotlivých zahrádek, tj. nově označených pozemků parc. č. 3730/201, 209, 202, 203, 204, 205, 206, 207 a 208 v k. ú. Hlučín nedoporučuje a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Rada vzala na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady,
2. zprávu o činnosti dopravní komise za období září 2001 - srpen 2002 bez připomínek.

Rada dále projednala:
l. Návrh na prominutí a vzdání se práva vymáhat pohledávku v celkové výši 38.850,- Kč a doporučuje jej zastupitelstvu města k rozhodnutí,
2. návrh na výběr dodavatele stavby " Veřejné osvětlení a zpevňující zídka podél ulice Cihelní u KD Hlučín" s tím, že materiál odročila,
3. žádost o udělení souhlasu s podnájmem bytu č. 13 o velikosti 1+1, I. kategorie, na ul. Dukelská 2, Hlučín a rozhodla žádosti nevyhovět,
4. žádost o výměnu bytů s tím, že rozhodla o zamítnutí žádosti,
5. dopis majitelů bytů na ulici E. Beneše v Hlučíně a ukládá odboru výstavby projednat tuto problematiku se zástupcem majitelů bytů a projektantem studie,
6. žádost a doporučuje prodloužení termínu k předložení kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci na stavbu rod. domku na pozemku parc. č. 71/1 v k. ú. Bobrovníky do 31. 12. 2003, bez zvýšení ceny nájmu s podmínkou, že manželé Dvořákovi uhradí do 31. 10. 2002 doplatek kupní ceny ve výši 29. 221,- Kč s tím, že pokud tak neučiní, zvyšuje se dnem 1. 11. 2002 nájemné na částku 50,- Kč/m2/rok a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí,
7. žádost o prodej pozemků parc. č. 2985/5, 2985/40 a 2985/41 v k.ú. Hlučín, prodej nedoporučuje a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí,
8. žádost společnosti CIDEM Hranice, a. s., se sídlem Skalní č. 1088, Hranice, rozhodla o záměru směny pozemku parc. č. 4510/4 v k. ú. Hlučín a částí pozemků parc. č. 4510/3 a 4510/1 v k. ú. Hlučín (dle návrhu komise výstavby a rozvoje města Hlučína a odboru výstavby MěÚ Hlučín) za pozemek, příp. část pozemku parc. č. 1776/2 v k. ú. Markvartovice, zbývající části pozemků parc. č. 4510/3 a 4510/1 v k. ú. Hlučín doporučuje ponechat v majetku města Hlučína a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí,
9. návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v I. NP objektu čp. 1 a čp. 2 v k. ú. Hlučín s tím, že materiál odročila,
10. návrh na poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Hlučína ve výši 100.000,-- Kč na odstranění povodňových škod a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o uvolnění této částky z rozpočtu města.

Upozornění občanům - rekonstrukce prostor radnice
V nejbližší době bude zahájena rekonstrukce přízemí hlučínské radnice vyvolaná reformou veřejné správy. Upozorňujeme občany, že úseky evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, matriky a podatelny budou po dobu stavebních prací přemístěny do l. poschodí radnice (ve stejné budově). Věnujte, prosím, pozornost označení a směrovkám - služby informátora nebudou v této době poskytovány.
Budeme usilovat o to, aby rekonstrukce proběhla co nejrychleji a Vaše nepohodlí s tím spojené trvalo co nejkratší dobu.
Děkujeme za pochopení.
jh

Skotská svatba v Hlučíně
Své ano si přišli říci dne 28. 8. 2002 do obřadní síně Měst. Úřadu v Hlučíně slečna Patricie Uhlová z Hlučína a p. Reimond Ure ze Skotska. Byla to milá a vzácná událost, která je pro naše město ojedinělá. Těší nás, že si snoubenci pro tento svatební den vybrali tuto obřadní síň. Krásná nevěsta v bílém a ženich v pravém skotském obleku, nám prokázali, že láska nezná hranic. A co popřát novomanželům...mnoho a mnoho štěstí a pevný krok na nové cestě životem ve Skotsku.
Jana Plačková

HARMONOGRAM SBĚRU A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ

HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY

IV. čtvrtletí 2002

Termíny svozu:
pondělí 9. zářísvozová oblast B
pondělí 7. října svozová oblast A
úterý 8. října svozová oblast C
pondělí 21. října svozová oblast B

pondělí 18. listopadu svozová oblast A
úterý 19. listopadu svozová oblast C
pondělí 2. prosince svozová oblast B

svoz lx za 6 týdnů
svozový týden - lichý

svozová oblast A- Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Darkovičky
svozová oblast C- městské části Darkovičky a Bobrovníky
svozová oblast B- Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Bobrovníky

Volný čas a školství

Dům dětí a mládeže Hlučín
Zámecká 6, 748 01 Hlučín
(069/ 50 411 56

e-mail: ddmhlucin@volny.cz
www.ddmhlucin.zde.cz

NABÍDKA KROUŽKŮ 2002/2003


cena/rok Úvěk den hodina
300,-Kč AEROBIC-ÚT 16.00 -17.00
330/330,-Kč ANGLIČTINA pokročilí PÁ 15.30 - 17.00
330/330,-Kč ANGLIČTINA HROU od 5 let PÁ 14.00 - 15.30
450,-Kč FLORBAL - těl. gymnázia od 10 let
400/400,-Kč FLORBAL - těl. Rovniny od 16 let
300,-Kč GYMNASTIKA od 6 let ÚT 15.00 - 16.00
400,-Kč HRA NA FLÉTNU I.od 7 let
400,-Kč HRA NA FLÉTNU II.pokročilí
400,-Kč HRA NA KYTARU I.začátečníci ČT 15.00 - 16.00
400,-Kč HRA NA KYTARU II.pokročilí
400,-Kč INFORMATIKA - Haťod 9 let
INFORMATIKA - Šilheřovice
450,-Kč JACHT KLUB - SRA Hlučín od 8 let
400,-Kč JUDO I.od 6 let
400JUDO II.pokročilí
400,-Kč KARATE těl. gymnázia od 10 let
400/400,-Kč KERAMIKA I. od 7 let PO 15.00 - 17.00
400/400,-Kč KERAMIKA II.od 7 let ÚT16.00 - 17.30
400/400,-Kč KERAMIKA III.rodiče + děti ÚT 17.30 -19.00
400,-Kč KLUB MALÝCH DEBRUJÁRŮ I.od 8 let ČT 15.00 - 16.30
400,-Kč KLUB MALÝCH DEBRUJÁRŮ II.od 11 let ČT 16.30 - 18.00
500,-Kč LETECKÝ MODELÁŘ od 9 let
400,-Kč MODERNÍ TANEC I.od 6 let ČT15.00 - 17.00
400,-Kč MODERNÍ TANEC II.od 10 let ČT 17.00 -19.00
330/330,-Kč NĚMČINA I.začátečníci ST 16.30 - 17.30
330/330,-Kč NĚMČINA II.pokročilí PÁ 16.30 - 17.30
350,-Kč RYBÁŘSKÝod 8 let
300,-Kč RYTMICKÁ GYMNASTIKA od 8 let PÁ 15.00 - 16.30
450,-Kč SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY tělocvična gymnázia od 7 let
350,-Kč SPORTOVNÍ RYBÁŘSTVÍ od 8 let
400,-Kč STOLNÍ TENIS-
300,-Kč ŠACHY-
400,-Kč ŠKOLIČKA I.od 3 let ST,PÁ 9.00 - 11.30
400,-Kč ŠKOLIČKA II. rodiče + děti ČT9.00 - 11.30
400,-Kč TAEKWON - DO od 9 let
400,-Kč VÝTVARNÝ od 7 let ST 14.00 - 16.00
400,-Kč ZVÍDAVÍ PŘÍRODOVĚDCI od 11 letST 16.00 - 18.00

Přihlášky do ZÚ jsou k dispozici od září 2002 v DDM.

Začínáme už od 3. září!
Tábornický oddíl ORION zve podnikavá děvčata a chlapce od 9 let do svých řad.
Zájemci o naši všestrannou činnost se mohou přihlásit v naší klubovně v Hlučíně na Dlouhoveské ulici č. 17 (velká budova u kříže) v době schůzek, tj. úterý a středa od 16 do 18 hodin. Naše klubovna se nachází v nejvyšším patře budovy a lze přijít i zcela nezávazně.
Je možné, že doba schůzek bude v průběhu několika týdnů upravena podle časových možností členů.

Oddíl ORION hlásí:
TÁBOR SE VYDAŘIL!
Už odpoledne po vysvědčení vyrazil předvoj, tj. zkušenější táborníci z řad přátel oddílu,aby během víkendu postavili na holé louce stany, vytěžili dříví určené hajným a zprovoznili umývárnu, kuchyň a další táborová zařízení. Po neděli přijel zbytek táborníků a tábor mohl začít. První dva týdny byly ve znamení etapové hry zvané HOLUBINKY. Celé tábořiště tak prvních čtrnáct dnů tvořilo městečko s totožným názvem - Holubinky, s příhodně pojmenovanými ulicemi. A družiny, letos méně početné, se změnily na rodiny, jejichž cílem bylo získat v průběhu celé hry co nejvíce hub do svých pečlivě budovaných zahrádek. Houby, ne ovšem ledajaké, ale speciální holubinkovské, se vyskytovaly jen na určitých místech ve více či méně vzdáleném okolí. Bez popisu cesty bylo prakticky nemožné na tato místa nahodile narazit. Denně pak probíhaly rozličné hrátky a vzájemná zápolení holubinkovských občanů v nejroztodivnějších disciplínách, aby za ně rodiny podle umístění získávaly větší či menší počet písmenek do jednotlivých popisů. Když se rodince podařilo pomocí získaných písmen zkompletovat popis cesty k některému nalezišti hub, obvykle podle něj při nejbližším osobním volnu, či před budíčkem vyrážela pro houbu.
Když se rodinné zahrádky zaplnily přesazenými houbami, dozvěděli se holubinkovští tajemství Josefovských červů: Ve stopce každé houby se nachází červ velikosti ukazováku, jehož tělo poskytuje ideální modelovací hmotu. Čím víc hub, tím více hmoty na modelování takzvaných sošíků. Sošíky jsou "vzácným artiklem" a v posledním dnu hry byly v okolních obcích směňovány za potraviny potřebné k táborové svatební hostině. Táborovými svatbami etapová hra skončila vítězstvím rodiny Zelených (družina Orlů).
Následujícího dne pokračoval tábor už svým typickým programem - lodě byly převezeny do Podhradí a na klidné vodě si začátečníci zkoušeli, jak svou kocábku ovládat. Skálolezení se uskutečnilo v návštěvní den, ale přesto si všichni zájemci přišli na své. Třetí týden tábora tak proběhl ve znamení trojdenního putování, velkého sportovního zápolení a dohrávek táborových turnajů.
Závěrečný táborový oheň byl tečkou za třemi týdny kolektivního života u vody mezi lesy.
Jura

WWW.ZSHORNICKA.WZ.CZ
Chcete-li vědět více o naší škole, navštivte naše webové stránky: www.zshornicka.wz.cz , které vytvořili žáci: Vít Hampl, Ondřej Hložánka a Tomáš Bojko

Po prázdninách s dětmi i rodiči
Léto ještě neskončilo, ale doba prázdnin a dovolených je jíž za námi. Nový školní rok začal dětem a vlastně i rodičům. Minulý školní rok byla spolupráce se Sdružením rodičů na ZŠ Tyršova velmi úspěšná. Každoročně se rodiče prostřednictvím třídních důvěrníků a výboru Sdružení rodičů, pod vedením předsedy ing. Bernarda Ostárka, podílejí na organizaci a finančně podporují některé akce pro žáky i veřejnost.
V zimním období Čertí hrátky s mikulášskou nadílkou a mimořádně úspěšný rockenrollový ples se skupinou Marcela Woodmana a diskotékou Praskání Rosti Petříka. V závěru školního roku je to již tradiční družební setkání se ZŠ v Likavce na Slovensku a zájezd pro odměněné žáky. Letošní Den dětí byl nejen dnem soutěží, ale žáci 1. stupně si odnášeli domů milého a nápaditého "plyšáka" a žáci 9. ročníku, na slavnostním předání závěrečného vysvědčení v Evangelickém kostele, obdrželi pamětní listy a knižní odměny.
Zaslouží si obdiv s jakým entuziasmem a nezištně věnovali spoustu volného času pí. Petra Tesková a ing. Ostárek.
Vážení rodiče, děkujeme vám všem a především výboru Sdružení rodičů. Věříme, že nám zachováte přízeň a těšíme se na další spolupráci v novém školním roce 2002/2003.
Mgr. Ivana Staňková
Ředitelka ZŠ Hlučín, Tyršova

Kultura

AKCE KULTURNÍHO CENTRA - ZÁŘÍ 2002

5. 9. v 18.00 Koncert dvou tenorů v Evangelickém kostele. Účinkují : Josef Krpec a Valentin Verbovskij
12. 9. v 19.00 Vzpomínka na Michala, Písničky Michala Tučného hraje a zpívá Tomáš Linka a Přímá linka
13. 9. v 18.00 Koncert posluchačů Janáčkovy konzervatoře v Evangelickém kostele v rámci Dnů evropského kulturního dědictví
14. - 15. 9. Evangelický kostel otevřen pro veřejnost od 9.00 -17.00 jako kulturní památka v rámci Dnů evropského kulturního dědictví - možnost prohlídky výstavy obrazů
18. 9. v 9.00 a 11.00 Beseda s cestovatelem Víťou Dostálem - pro školy
19. 9. v 9.00 a 11.15 Neználkovy příhody - muzikál Těšínskěho divadla pro školy

Zahájení kurzovní činnosti - informace v KD

Připravujeme:
10. 10. v 19.00 Prosper Merimée: Kočár nejsvětější svátosti, divadelní inscenace v hl. rolích Světlana Nálepková, Ivan Vyskočil, Vlastimil Harapes
12. 10.Zájezd do Prahy na muzikál Monte Cristo
17. 10. v 19.00 Divadlo módy, módní přehlídka ručně malovaných šatů J. Vaňka, společně s ukázkami kadeřnické show syrského kadeřníka Harsama Vanose
19. 10. v 20.00 Vinobraní - společenská zábava
26. 10. Prameny - regionální přehlídka folklórních souborů

Hlučínská Beatles Collection Band
Pokud se Vám zdá název článku jako stvořený pro dobu, která je dávno za námi, neboť dnešnímu hudebnímu světu vládne počítač, a ne hudebníci, dovolte, abych Vás vyvedl z omylu.
Jako hudební dramaturg rádia Čas jsem měl již několikrát tu možnost slyšet a vidět hlučínskou kapelu, která je častým hostem poutí našeho rádia. Její hrají tzv. cover hudbu, tedy reprodukují, konkrétně to, co před nimi hráli slavní The Beatles. Nevystupují s image "brouků", jsou to spíše už ostřílení hudebníci, a je jich pět. Již delší dobu jsou v povědomí nejen příznivců z Hlučína a působí na všechny generace. Těm, kteří nemají často ani potuchy o tom, co v dějinách znamenají 60. léta, dnešním -náctiletým, přibližují toto období spolu s hudbou The Beatles na koncertech pro školy.
Beatles Colletion Band reprezentuje Hlučín v dalších městech republiky i mimo ni.
Jiří Janda, rádio Čas

PROGRAM KINA MÍR - září 2002

pátek 6. 9. a sobota 7. 9. v 19.30 hod. .. .
SEDMÝ HŘÍCH
Film USA, Francie - erotický thriller s Antoniem Banderasem a Angelinou Jolie.
MP od 12 let

sobota 7. 9. v 16.00 hod.
neděle 8. 9. v 17.00 hod.
HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ
Film USA, Velká Británie - pohádka, připravte se na kouzla.
MP

pátek 13. 9. v 19.30 hod.
sobota 14. 9. v 1700 hod.
TĚŽCE ZAMILOVÁN
Film USA - komedie. Největší love story, o jaké jste kdy slyšeli...
MP

sobota 14. 9. a neděle 15. 9. v 19.30 hod.
SVĚT PODLE PROTA
Film USA, SRN - psychologický, sci-fi. Svět jinýma očima.
MP od 12 let

neděle 15. 9. v 17.00 hod.
CROSSROADS
Film USA - hudební. Popová královna Britney Spears v hudební road movie.
MP

pátek 20. 9. a sobota 21. 9. v 19.30 hod.
40 DNŮ A 40 NOCÍ
Film USA, Francie, Velká Británie - milostná komedie . . . bez sexu!
MN

sobota 21. 9. v 17.00 hod.
E. T. MIMOZEMŠŤAN
Film USA - rodinný sci-fi. Obnovená premiéra.
MP

neděle 22. 9. v 17.00 hod.
PAN PRSTENŮ - SPOLEČENSTVO PRSTENU
Film Nový Zéland, USA - fantasy adaptace.
MP

pátek 27. 9. v 19.30 hod.
sobota 28. 9. v 17.00 a 19.30 hod.
MUŽI V ČERNÉM II
Film USA - sci-fi komedie.
MP

neděle 29. 9. v 17.00 hod.
BULŠIT
Film USA - studentská komedie.
MP od 12 let

neděle 29. 9. v 19.30 hod.
HARTOVA VÁLKA
Film USA - thriller. Za hrdiny mluví činy. V hlavní roli Bruce Willis.
MP

Tel. č. kina Mír: 069/ 50 41 074
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Kulturní centrum Hlučín uvádí
KONCERT DVOU TENORŮ
JOSEF KRPEC (ČESKO) a VALENTIN VERBOVSKIJ (RUSKO)
5. září v 18.00 hod. v Evangelickém kostele v Hlučíně
na programu budou: oblíbené písně a árie světových oper a operet
Klavírní doprovod: SVĚTLANA PETROVA (RUSKO)
Předprodej vstupenek v pokladně KD.

Klub sportovního tance při KD Hlučín opět přijímá chlapce a děvčata od 6 let, kteří se chtějí věnovat tanci.

Zahájení 3. 9. 2002, od 15.00 hod.

Kroužek mažoretek
pro děvčata od 11 let otevírá KD Hlučín ve šk. roce 2002/2003
Zahájení 6. 9. 2002, od 15.00 hod.

Kontakt v KD tel: 069/504 33 97

Kulturní centrum Hlučín hledá rehabilitační pracovnici pro vedení kurzu v kulturním domě.

Informace: 069/504 33 97, 069/504 34 46

PROVOZNÍ DOBA POKLADNY KD HLUČÍN
(od 2. 9. 2002)
PO 14.00-17.00
ÚT 1 4.00-16.00
ST 9.00-12.00
ČT 14.00-17.00
PÁ 14.00-16.00

Vernisáž v Evangelickém kostele
První výstavou podzimní sezóny galerie Kulturního centra Hlučín v Evangelickém kostele bude vernisáž obrazů malířky a grafičky Hany Puchové z Ostravy, absolventky pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Jiřího Šalamouna. Absolventka oboru ilustrace zaujala v loňském roce příznivce výtvarného umění expozicí s názvem Schůzka II v ostravském Domě umění, kterou se mezi výtvarnými teoretiky už definitivně zařadila mezi výrazné ostravské malířské osobnosti, jimž náleží místo i v kontextu toho nejlepšího z národní výtvarné scény mladší a střední generace (vedle Puchové je to z Ostravy například Aleš Hudeček či Katarina Szanyiová). Výtvarnici Hanu Puchovou uvede na vernisáži v sobotu 14. září v 18 hodin výtvarný teoretik Jan Balabán. Program vernisáže nazvaný Nešťastná zvířátka, který se symbolicky vztahuje k tématům nového cyklu maleb Hany Puchové, vyplní střídavě verše a rocková muzika. Skladby hudební formace z Valašského Meziříčí na čele s básníkem Ladislavem Krajčou budou proloženy recitací hlučínských dětí.
ml

SPORT

Zveme na utkání FC Hlučín a FC Baník Ostrava
Zveme všechny příznivce hlučínské kopané na zápas III. kola poháru Českomoravského fotbalového svazu mezi mužstvy FC Hlučín a FC Baník Ostrava. Utkání se uskuteční v úterý 10. 9. 2002 nebo ve středu 11. 9. 2002 - není upřesněný termín. Pevný termín bude na plakátech k utkání. Začátek je v 16.30 hod. na stadionu FC Hlučín. Vstupné bude jednotné včetně žen ve výši 40,- Kč. Občerstvení zajištěno.
Rozlosování Moravskoslezské divize skupiny "E" - podzim 2002 je k dispozici na nástěnce FC Hlučín na Mírovém náměstí.
výbor FC Hlučín.

Fotbalistky z Hlučína sbírají cenné zkušenosti v zahraničí, o čemž svědčí i účast na turnajích v Itálii a na Slovensku.
Renaissance CuP - Montecatini Terme (Itálie)
Tento mezinárodní turnaj byl zatím největším fotbalovým svátkem, kterého se hlučínské fotbalistky mohly zúčastnit. 32 družstev z devíti zemí Ameriky, Afriky a Evropy se sjelo do Montecatini Terme, aby zde změřilo síly v kategoriích chlapci U19 (do devatenácti let), U16, U14 a dívky U18 a U16. V posledně jmenované kategorii měla zastoupení i Česká republika - Hradec Králové a 1. DFC Hlučín.
Hlučín nejdříve narazil na italský celek Lucca Sette a hravě si s ním poradil výhrou 5:0. Druhý den se utkal právě s prvoligovým Hr. Králové a jak se později ukázalo, těsná prohra 0:1 nakonec rozhodla o neúčasti ve finálových bojích, neboť v posledním utkání základní skupiny Hlučín podlehl americkému celku Arsenal 0:4 a obsadil třetí místo ve skupině. Tato skutečnost měla za důsledek utkání o celkově páté místo na turnaji prakticky s domácím celkem Rovvezano Florencie. Tentokrát byl úspěšnější italský fotbal a domácí zvítězilí 4:0.
Přestože hlučínské fotbalistky obsadily až 6. místo, je realizační tým s výkonem i výsledky spokojen. By1 to první kontakt s italským a zámořským fotbalem, který ukázal, že hrát se dá s každým. Jelikož se turnaj konal v době prázdnin, měli jsme poněkud problém dát dohromady družstvo do 16-ti let během tří dnů (!). Právě tolik času jsme měli od prvního kontaktu s Itálii do odjezdu. Za to, že se nakonec vše podařilo zorganizovat, patři dík realizačnímu týmu 1. DFC Hlučín, ale hlavně vedoucím a trenérům SKG Český Těšín, TJ Kotouč Štramberk, DFK Holešov a TJ Krásné Pole, kteří výborně spolupracovali při výběru hráček pro doplnění kádru pro tento turnaj. Díky této spolupráci měl trenér Miroslav Steffek nakonec k dispozici 24 hráček (!).

VIX CUP 2002 - Žilina
Tohoto letního turnaje v kopané žen se zúčastnily hlučínské fotbalistky poprvé. I tady se projevila doba prázdnin a dovolených a tak chyběly některé hráčky ze základní sestavy. Hlučín si vypůjčil 4 posily z Polska a tým doplnily tři žákyně.
V základní skupině nejdříve porazil Horný Hričov 4:0 a pak po tuhém boji domácí Žilinu 1:0. V semifinále se utkal s Oravskou Porubou, kterou v pohodě přehrál a připsal si další vítězství 4:0. Ve finále narazil opět na horkého favorita turnaje - Žilinu, která byla tentokráte úspěšnější a oplatila Hlučínu porážku i s úroky - 0:4. Takže nakonec l. Žilina, 2. Hlučín, 3. Slovan Bratislava "16".
Úspěch slavil Hlučín i v hodnocení jednotlivkyň. Nejlepší střelkyní turnaje byla právě jedna z polských posil - Agnieszka Pluskota, nejlepší brankářkou Radka Paskudová.

Hlučín bodoval na Světové výstavě psů v Amsterdamu
Z nejprestižnější mezinárodní výstavy psů na světě v holandském Amsterdamu se hlučínský chovatel Libor Macháček vrátil s tituly Světový vítěz a Juniorský šampión světa. Vynikající ocenění vybojovala svému "pánovi" v ostré konkurenci mezi finalisty z Francie, USA, Španělska i z jihoamerických zemí jeho čtrnáctiměsíční kanárská doga.
Titul ze Světové výstavy psů všech uznaných plemen (FCI), která se letos konala ve dnech 4. - 7. července v Amsterdamu, je snem prakticky každého úspěšného chovatele na kontinentu. Obstojí ale jen ti nejlepší, mezi něž se letos zařadil i Libor Macháček. "Zúročila se má trpělivá páce s tímto plemenem, které pochází ze Španělska a kterému se věnuji již 8 let. Přesto jsem úspěchu v Amsterdamu nemohl v první chvíli ani uvěřit," přibližuje své dojmy ze světového šampionátu Libor Macháček a zároveň přidává poděkování Městu Hlučínu a Kulturnímu centru Hlučín, díky nimž se mohl věnovat nerušené přípravě na světovou výstavu v pronajatých prostorách na hlučínském zámku.
"Setkal jsem se už ale s názory, že jsem prvenstvím v Holandsku zbohatl. Opak je spíše pravdou, neboť náklady na výstavu si každý chovatel hradí sám. Jedinou odměnou je má radost, že jsem obstál na tak významné soutěži," vysvětluje Libor Macháček s trpkým politováním, proč každý úspěch musí u některých jedinců okamžitě vyvolávat závist.
mp

MS ČR JUNIORŮ A DOFÉNŮ VE VODNÍM LYŽOVÁNÍ ZA ELEKTRICKÝM VLEKEM 2002.

Dne 26. - 28. 7. 2002 proběhlo Mistrovství České a Slovenské republiky ve vodním lyžování za _ elektrickým vlekem, které se tentokrát konalo ve slovenských Košicích.
Na MČR se z hlučínského SCH oddílu vodního lyžováni kvalifikovalo 6 závodníků, kde sítem kvalifikace se probojovali doféni (do l4 let) Osmančíková Ester, Mučková Kristýna, Miketa Jan. Za juniory (do 17 let) nás zastupovali Kolarčíková Michaela, Zátopek Pavel, Osmancík Leo. Byl to velký úspěch hlučínského Ski Clubu, neboť limity pro účast na MČR byly letos hodně vysoké a vyrovnávají se evropským limitům.

A jak to všechno dopadlo?
V dofénkách nás zastupovala ve slalomu Mučková Kristýna - 4. místo a v trikách Osmančíková Ester - 4. místo. V dofénech bojoval Miketa Jan: ve slalomu získal l. místo - Mistr republiky,
ve skocích 1. místo - Mistr republiky, v trikách vybojoval 3. místo a získal bronzovou medaili. Celkově v kombinaci se stal absolutním Mistrem republiky ve své věkové kategorii.
V juniorkách vybojovala Kolarčíková Michaela ve slalomu 1. místo - Mistryně republiky, v trikách 3. místo a bronzovou medaili, ve skocích 2. místo a stříbrnou medaili, celkově v kombinací se umístila na krásnem 2. místě se stříbrnou medailí.
V juniorech ve slalomu získal Osmančík Leo 1. místo - Mistr republiky, v trikách 5. místo, ve skocích 2. místo a stříbrnou medaili, celkově v kombinaci se umístil na pěkném 2. místě se stříbrnou medailí. Zátopek Pavel se ve slalomu umístil na 6. místě, v trikách na 4. místě, ve skocích na 5. místě. Celkově se v kombinaci umístil na 5. místě.
Za tak velmi obtížných podmínek pro náš klub, kdy jsme měli velmi omezenou možnost trénovat, toto MS ČR bylo pro nás prozatím nejúspěšnější, kdy jsme dovezli celkem 11 medailí z toho 5 zlatých, 4 stříbrné a 2 bronzové.
SCH

MS EVROPY JUNIORŮ A DOFÉNŮ VE VODNÍM LYŽOVÁM ZA ELEKTRICKÝM VLEKEM NA TĚRLICKÉ PŘEHRADĚ 2. - 4 .8. 2002
Vrcholem letošní sezóny bylo Mistrovství Evropy Juniorů (do 17 let) a dofénů (do 14 let) ve vodním lyžování za elektrickým vlekem, které se konalo v České republice na Těrlické přehradě u Havířova. MS Evropy se zúčastnilo 46 závodníků z 9 států, Bělorusko, Německo, Rakousko, Holandsko, Izrael, Slovensko, Velká Británie, Polsko a Česká Republika .
Již druhým rokem reprezentuje české barvy mezi jinými i náš závodník SKI CLUBU Hlučín Jan Miketa.
Z loňského roku obhajoval bronzovou medaili ve slalomu. V letošním roce dosáhl vynikající výsledky, kdy si na tak prestižním závodě, jako je bez pochyb Evropský šampionát, zvedl své osobní rekordy. Ve slalomu, kde se mu podařilo vybojovat 2. místo a stříbrnou medaili, v rozjížďkách výkonem 0,5 boje na zkráceném 13 m laně rychlostí 55 km/h.
V trikách, kde kraluje Bělorusko, se umístil na krásném 4. místě. Ve skocích, kdy skočil v rozjížďkách nejdelší skok na šampionátu v dofénech 30,2 m, nechal za sebou všechny soupeře. Ve finále chybělo na zlato pouhých 40 cm a skokem 27,4 m skončil na 4. místě (3. místo 27,5 m), poslední skok neustál a zranil si koleno.
V celkové kombinací se umístil na skvělém 2. místě a získal stříbrnou medaili. Celkově se svými body nejvíce podílel na zlaté medaili v družstvu, které tak získalo titul Mistra Evropy.

...Úspěšné reprezentanty vodního lyžování přijali na radnici starosta města se svým zástupcem. Vedoucí družstva pan Miketa a závodníci se pochlubili svými úspěchy, ale i stávajícími problémy. Starosta všem poděkoval za dobrou reprezentaci města a za město slíbil podporu tomuto sportu i do budoucna.
MK

Mezinárodní závody ve vodním lyžování v Slovenských Košicích a Polském Lublinu.

Na Slovensku v Košicích se uskutečnil 5. - 7. 7. 2002 Mezinárodní Závod IQ SERVIS CUP 2002 ve vodním lyžování. Ve velmi silné konkurenci za účasti čtyř státu - Běloruska, Izraele, Slovenska a České Republiky se zúčastnili i naši hlučínští vodní lyžaři. V kategorii dofenů - kategorie do 14 let, nás zastupovali Miketa Jan, Osmančíková Ester a v juniorech kategorie do 17 let Osmančík Leo a Kolarčíková Michaela.
Skvělé výsledky dosáhl zejména dofen Jan Miketa, kde ve slalomu vybojoval l. místo, výkonem l,5 boje na 14 metrovém laně, v trikách obsadil 3. místo a ve skocích 2. místo, kde si vytvořil osobní rekord 28,1 metru. Celkově se v kombinací umístil na vynikajícím 2. místě.
Osmančíková Ester vybojovala ve slalomu i v trikách 5.místo.
V kategorii juniorů a juniorek ve slalomu vybojovali Osmančik Leo a Kolarčiková 5. místo.
O týden později 13.-14. 7. 2002 se konalo Mezinárodní Mistrovství Polska ve vodním lyžování v Lublinu.Za účastí domácího Polska, Běloruska, Slovenska a Česka, byli v české reprezentaci i hlučínští závodníci junior Osmančík Leo a dofen Miketa Jan, kteří podali výborné výsledky. Soutěžilo se v kategoriích juniorů a dospělých. V kategorii juniorů ve slalomu Osmančík Leo vybojoval l. místo, 2 boje na 14 metrovém laně rychlosti 58 km, v trikách 3. místo a ve skocích 2. místo. Celkově se v kombinaci umístil na 3. místě a získal bronzovou medaili. Dofen Miketa Jan byl zařazen do kategorie juniorů a ve slalomu vybojoval 3. místo, kde mu chybělo 0,5 boje na stříbro, v trikách l. místo a ve skocích 3. místo. Celkově se v kombinaci umístil na 2. místě a získal stříbrnou medaili.
SCH

Závěrečná strana

20. KOLO ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE!

Milí čtenáři,
prázdniny a doba dovolených jsou za námi. Věříme, že se Vám čas odpočinku letos vydařil. Přejeme Vám všem, žákům, studentům a hlavně nastupujícím prvňáčkům hodně síly a odvahy pro zvládnutí úkolů, které na Vás čekají.
Zde je ještě správná odpověď z minulého kola:
Slovo KRMÁŠ znamená posvěcení kostela

Dnešní vylosovanou výherkyní, která správně odpověděla, je paní Alena Maxnerová. Srdečně blahopřejeme.

Sponzorem dnešního 20. kola čtenářské soutěže je
KVĚTINÁŘSTVÍ ANETA
Adresa: Hlučín Bochenkova (Penzion Lucie)

Svým zákazníkům nabízí tyto služby:
Zhotovujeme květiny pro každou příležitost:
- narozeniny
- výročí
-svatby: svatební kytice, ikebany, voničky
- pohřby: - kytice, věnce

Provozní doba:
PO - PÁ 8.00 - 17.00
SO 8.00 - 12.00
Telefon.: (069) 50 42 381

Vylosovanému výherci nabízí naše prodejna jako sponzorský dar libovolný nákup zdarma v hodnotě 700,- Kč.

Správné odpovědi zasílejte na adresu redakce nejpozději do 2. října.

Soutěžní otázka zní:
Ve kterém roce byl Evangelický kostel v Hlučíně prohlášen kulturní památkou?

Adresa redakce: ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ Hlučínských novin,
KD Hlučín, Ostravská 18, 748 01 Hlučín.

Místo kytičky
k 19. 8. 2002

Přivítali jsme:

Jiří Michalík, Richard Rychlík, Michaela Pannová, Natálie Pelánová, Abigail Hofrichterová, Jan Múdrik, Jakub Míšanec, Eliška Opiolová, Marek Bunček, Natálie Chamrádová, Vendula Chvějová, Tereza Vlčková, Adriena Kudělová, Tereza Ševčíková, Vojtěch Reiský, Eliška Dihlová, Eliška Horká.

Jubilanti

Marie Rumpová, Anežka Sládková, Františka Vrublová, Josef Krčal, Božena Nyčová, Leo Geisler, Slavomír Kubík, Alžběta Biskupová, Bruno Kladiva, Hildegarda Smitková, Jan Štědroň, Marie Birawská, Marie Hanslíková, Vanda Přibylová, Hildegarda Večerková, Františka Nováková, Anna Schönfelderová, Hedvika Slezáková, Hedvika Sichmová, Marie Nováková, Marie Blahutová, Marta Píšová, Helena Korchanová, Emilie Chvějová, František Klapec.

Rozloučili jsme se:

Frantíška Honzíková, Hana Kubínová, Lucie Šteffková, Leopold Smolka, Marie Thielová, Květa Balcarová, Antonín Chojka, Josef Mlýnek, Pavel Tomíček, Vladimír Vaca, Oldřich Čada, Marta Dorňáková, Lucie Středulová.

Uzávěrka příštího čísla Hlučínských novin je 2. 10. 2002.

DALŠÍ INFORMACE: Kulturní centrum Hlučín

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 07.09.2002 v 10:56 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule