FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH CESKY Návrat na hlavní stranu PRAHA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOCINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ STREDOCESKÝ KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ
Návrat na hlavní stranu

Fulltext

Období první republiky a II. světové války. (1918 - 1945)

Obec Veselice v období první republiky a II. světové války. (1918 - 1945)

Konec I. světové války a vznik samostatné republiky naladil všechny občany vidinou lepšího života. Tyto skutečnosti vedly k tomu, že i ve Veselici začal čilý spolkový život. Kromě již založeného SDH, byla velice aktivní i v roce 1926 obnovena organizace čes. strany sociálně demokratické. Z podnětu SDH bylo v roce 1927 zbudováno v Malé Veselici výletiště. Na něm pak bylo v příštím roce z podnětu čes. strany soc. demokratické vysazeno do kruhu 13 kaštanů. Roku 1927 byla v obci zavedena elektická energie. Mimo jejího zavedení do domácností bylo zbudováno i veřejné osvětlení, které mělo 8 pouličních světel.

Doba 30. let byla poznamenána světovou hospodářskou krizí a hned nato přípravami na další válečný konflikt. Jak je doloženo kronikářem Součkem, byl v době krize život v obci velice těžký. Přesto se obecní zastupitelstvo snažilo pomoci těm nejpotřebnějším a vytvářelo omezené pracovní příležitosti. Ty byly zaměřeny především na opravu a údržbu obecního majetku. V roce 1932 bylo z podnětu SDH přistoupeno k rekonstrukci obecní budovy čp. 43. Oprava spočívala v tom, že obvodová zeď od cesty byla celá zbourána a znova vyzděna, ale ve větší vzdálenosti od cesty. Dále byla zhotovena nová střecha. V roce následujícím byla opravena střecha i na další obecní budově s čp. 17, zvané "Pazderna". Ta měla střechu doškovou z roku 1873. Roku 1936 byl v hostinci zvětšen sál. Bylo zbudováno jeviště, čímž se zlepšily podmínky pro ochotnické divadlo, které bylo v celém okolí vyhlášené. V roce 1937 vyhořely domy čp. 36, 37, které měly jako poslední domy v obci doškovou střechu. V témže roce bylo také zvětšeno výletiště v Malé Veselici. V období krize, v roce 1934, byl postaven dům čp.49 a v roce 1936 dům čp.54. Prvně jmenovaný převzal čp. po domě, který vyhořel v roce 1917. Další domy č.p.55, 56, 57, 58 a 60, tvořící dnes ulici od kulturního domu na Příhon, byly postaveny v roce 1938. V Malé Veselici byl ještě postaven dům čp. 62, tehdejším starostem Josefem Pernicem. Před vypuknutím války byly postaveny ještě domy čp. 59 a 61.

V období války se v obci částečně omezil spolkový život. Občané rovněž neměli pochopení pro německý požadavek - vyvěšování německých vlajek. Vlastníci radiopřijímačů si museli povinně nechat odmontovat u "Kučery" ve Sloupě krátké vlny, aby nemohli poslouchat zprávy o průběhu války. Několik občanů také bylo nasazeno na nucené práce pro říši. Jedinou obětí války se stal Bohumil Nečas z čp. 38, který zemřel při bombardování továrny ve Vídeňském Novém Městě. V roce 1944 začali v okolních lesích působit partyzáni. Dle Součka jim z občanů nejvíce pomáhal Ondroušek František z čp. 8, Skoták Karel z čp. 60 a Němec Alois z čp. 58. Koncem dubna roku 1945 se do Podvrší přemístila kolona ustupujících Němců, která však v noci z 6. na 7. května odjela pryč. Dne 9. května přijelo do obce auto s důstojníky rumunského dělostřelectva, které hned příští den následovala kolona asi 400 koní a 500 rumunských vojáků. Po jejich odchodu ještě týž den byla v Suchdole uspořádána oslava konce války, které se zúčastnili i obyvatelé z Veselice a Vavřince.

Jako jediný dům zbudovaný v obci v období války, byl dům čp. 63. Postavila ho na Příhoně, rodina Stloukalových z obecního bytu čp. 17, v roce 1944. Dnes již tento dům nestojí, zůstaly po něm pouze betonové základy.Od roku 1918 do konce II. světové války bylo v obci postaveno 10 domů.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 31.08.2004 v 10:54 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule