FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHCESKYNávrat na hlavní stranu PRAHA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOCINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ STREDOCESKÝ KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ
Návrat na hlavní stranu

Fulltext
Království perníku

Veselice

Obec Veselice je krátká, mezerovitě obestavěná ves, silničního beznávesového typu v Drahanské vrchovině na severozápadním okraji hranic Moravského krasu. Obec Veselice se nachází asi 9 kilometrů severovýchodně od Blanska. Nachází se na okraji náhorní roviny v nadmořské výšce cca 550 m, s nejvyšším vrcholem jihozápadně od vesnice v lese Podvrší s kótou 590 m, z něhož býval pěkný rozhled po okolí (nyní již je zakrytý vzrostlými stromy). V obci není žádných pamětihodností, pomníků ani jiných historických památek.

Po stránce klimatologické je oblast obce charakterizována jako chladnější oblast s vegetační dobou 120 až 140 dní, málo vlhká, vrchovitá. Průměrná roční teplota v této oblasti je cca 6,5oC, přičemž nejvyšších teplot je dosahováno v červenci, s průměrnou teplotou cca 16,5oC. Období vyšších teplot 15oC a více začíná zpravidla koncem června a končí v třetí dekádě srpna. Dešťových srážek zde spadne cca 700 mm ročně, přičemž srážkově nejvydatnější bývá červenec s 95 mm a nejméně srážek spadne v září, jen 55 mm. Větry převažují ponejvíce severozápadních a severních směrů.

Po stránce geologické se oblast nachází na styku Brněnské vyvřeliny na západě a Moravského krasu na východě, a velká část obce spadá do území Brněnské vyvřeliny. Z hlediska zakládání staveb je celý prostor celkem jednoduchý a vhodný. Vyskytují se zde převážně středně únosné základové půdy typu hlín jílovitých, písčitých ale i štěrkovitých. Skalní horniny vystupují jen místy k povrchu terénu. Pro výkopy je nutno počítat se střední rozpojitelností. Podzemní voda v převážné části území neovlivní založení objektů.

Obec se nachází na nevýrazném sedle, které odděluje povodí Svitavy od povodí Punkvy, přičemž převážná její část přináleží povodí Punkvy a jen její severozápadní okraj spadá do povodí Svitavy. Část obce se rozprostírá u prameniště (v místě zvaném "Bařina"), které napájí požární nádrž a dále níže položený rybník v zahradách na jihovýchodním okraji obce. Celé území je velmi chudé na podzemní vodu, což nepříznivě ovlivňuje budování místních zdrojů. Domácnosti v obci i sousedním Suchdole jsou zásobovány pitnou vodou z místního vodovodu. Zdrojem pitné vody jsou podzemní prameny v lokalitě Stodůlky. Vodojem je umístěn na Příhoně.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 550.00 m

Typ záznamu: Místní část
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 31.08.2004 v 10:39 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule