FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHCESKYNávrat na hlavní stranu PRAHA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOCINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ STREDOCESKÝ KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ
Návrat na hlavní stranu

Fulltext
Království perníku

Sbor dobrovolných hasičů Veselice [ Hasiči ]

Sbor dobrovolných hasičů Veselice

Členové Sboru dobrovolných hasičů ve Veselici a veselská veřejnost slaví letos 75. výročí založení Sboru, který byl založen tím, že okresní hejtmanství v Boskovicích v červnu 1921 schválilo jeho stanovy.

Zavzpomínejme si, jak jsme začínali.
S návrhem pořídit si obecní stříkačku, (původní stříkačka z roku 1900 totiž shořela při velkém požáru ve Veselici v roce 1917), přišlo obecní zastupitelstvo a po delší diskusi byl návrh podpořen a schválen.
Splnění tohoto záměru se pak uskutečnilo 11. září 1921, kdy na valné hromadě, která se konala v hostinci u Skotáků ve Veselici, byl s konečnou platností Sbor dobrovolných hasičů ve Veselici založen.

Byla provedena volba výboru a zvoleni byli:
Josef Růžička čp. 2 - náčelník
František Sedlák čp. 40 - starosta
Josef Skoták čp. 13 - jednatel
Karel Sáňka čp. 3 - člen výboru
Josef Stloukal čp.19 - - - " - - -
Antonín Nečas čp. 39 - - - " - - -
Jan Nečas čp. 16 - - - " - - -

Brzy nato však zemřel jednatel výboru Josef Skoták a při doplňovacích volbách v říjnu 1921, byl zvolen novým jednatelem Karel Sáňka.

Dále byl výbor doplněn o další členy:
Jan Rybář čp. 28 - podnáčelník
Alois Stloukal čp. 23 - četař
František Němec čp. 48 - četař
František Sáňka čp. 24 - zbrojmistr

V roce 1922 má již Sbor 21 členů činných a 51 členů přispívajících. V tomto roce v dubnu objednává Sbor novou stříkačku od firmy A-B Smékal Praha za 25 000,- Kč. Již 23. července tohoto roku byla slavnostně vysvěcena.
Poprvé novou stříkačku naši hasiči použili při požáru, který byl 17. června 1924 v Šošůvce.

V roce 1925 se konaly v Blansku zkoušky samaritánů, kde velmi dobře obstáli i členové našeho Sboru, a to Jan Rybář, Tomáš Fabiánek a Františka Stloukalová (naši starší občané ji znali pod přízviskem "Matějová").

Za zmínku stojí například i to, že v roce 1929 (9. června) se 7 členů našeho Sboru zúčastnilo uvítání prezidenta T. G. Masaryka v Boskovicích.
Roku 1930 zasáhl náš Sbor při požáru mlýna ve Sloupě. Za tento včasný zásah obdržel pak poděkování, cituji:
"Srdečně Vašemu Sboru děkuji za účast při likvidaci požáru mého majetku. Nebýt včasného zakročení Vašeho hasičského sboru, jistě by se požár daleko víc rozšířil. Budu sama zdejší hasičský sbor dle možností podporovat a i jiným lidem doporučovat. Děkuji. Františka Kalová Sloup.10. 10. 1930."

V roce 1931 bylo ve Veselici uspořádáno velké hasičské okrskové poplachové cvičení za účasti hasičských sborů z Veselice, Petrovic, Žďáru, Obůrky, Těchova a Němčic. V tomto velmi náročném cvičení si nejlépe vedl Sbor z Němčic. Veselice byla na čestném druhém místě.

A jak šla léta dál, tak za připomínku stojí tato data:
17. 5. 1937 - požár ve Veselici v domě čp. 36 u Aloise Martinka. Požár zasáhl i vedlejší dům čp. 37 Františka Skotáka. Oba tyto domy byly ve Veselici poslední s doškovou střechou.
9. 6. 1946 - slavnosti k 25. výročí trvání Sboru. Na těchto slavnostech se mohl také Sbor pochlubit novými členkami. Bylo přijato 6 sester - Božena a Marie Sáňkovy, Vlasta a Marie Němcovy, Ludmila Skotáková a Ludmila Fabiánková.
6. 10. 1946 - svěcení nové stříkačky včetně auta (stroje byly zakoupeny v Adamově). Při slavnosti byli za kmotry Karel Sáňka čp. 3, Josef Hlaváček čp. 51, Alois Stloukal čp. 23, František Sáňka čp. 24, František Ondroušek čp. 8 a Richard Němec čp. 30 a za kmotřenky byly - Anežka Martinková čp. 53, Marie Jarůšková čp. 59, Božena Štolpová čp. 24, Marie Vybíhalová čp. 15, Olga Skotáková čp. 28 a Marie Skotáková čp. 4. Tyto kmotřenky se dostavily na svěcení v krojích.
20. 11. 1952 - požár hasičské zbrojnice ve Veselici, kde shořela veškerá hasičská výzbroj, včetně auta, mimo vlastní stříkačku, která byla při hašení požáru použita. Škoda činila 200 000,- Kčs. Příčinou požáru byla vadná elektroinstalace.

Rok 1955 znamenal závažný zásah do práce Sborů dobrovolných hasičů, které byly přejmenovány na Český svaz požární ochrany a z "hasičů" se tak stali "požárníci", ze starostů předsedové a z náčelníků velitelé. Místo valných hromad se začaly konat prvidelné měsíční členské schůze.

Na první členské schůzi byl zvolen nový výbor již s novým názvem ČSPO. Zvoleni byli:
Alois Vybíhal čp. 15 - předseda
Josef Štolpa čp. 24 - místopředseda
Jaroslav Stloukal čp. 19 - výcvikový referent
Jan Jarůšek čp. 11 - jednatel

Jubilea založení Sboru slavila i v dalších létech, a to 50 a 60 let, kdy byla předávána čestná uznání za věrnost a příkladnou práci aktivním a dlouholetým členům.

K původnímu názvu Sbor dobrovolných hasíčů a označení funkcí došlo v roce 1990. Na poslední valné hromadě, která se konala v lednu 1995, byl zvolen nový hasičský výbor ve složení:

Josef Štolpa čp. 24 - starosta
Rudolf Ševčík čp. 41 - místostarosta
Vojtěch Manoušek čp. 64 - jednatel
Milan Němec čp. 16 - pokladník

Tento výbor bere na svá bedra, mimo jiné, připravit důstojné oslavy 80. výročí založení hasičského sboru ve Veselici, který po všechna léta jeho trvání patřil vždy v naší obci mezi nejaktivnější složky.

Podle materiálů a dokumentace Sboru dobrovolných hasičů ve Veselici
zpracoval Alois Jarůšek

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Hasiči
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 31.08.2004 v 11:04 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule